ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karpathos (Karpathos) Longitute (Lon): 27.147 Latitute (Lat): 35.427 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/06/2019 08:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
6b (24kt)
20/06/2019 08:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
6b (24kt)
20/06/2019 07:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
6b (22kt)
20/06/2019 07:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
6b (23kt)
20/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 64%
WNW (3000)
5b (21kt)
20/06/2019 06:20 26oC (78.8oF) 64%
NW (3100)
5b (21kt)
20/06/2019 05:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
5b (18kt)
20/06/2019 05:20 25oC (77.0oF) 73%
NW (3200)
4b (15kt)
20/06/2019 04:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
5b (17kt)
20/06/2019 04:20 24oC (75.2oF) 73%
NW (3200)
3b (8kt)
20/06/2019 03:50 23oC (73.4oF) 77%
N (3500)
2b (5kt)
20/06/2019 03:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (2900)
4b (12kt)
20/06/2019 02:50 23oC (73.4oF) 73%
WNW (2900)
5b (18kt)
20/06/2019 02:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (2900)
5b (21kt)
20/06/2019 01:50 23oC (73.4oF) 68%
WNW (2900)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours