ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karpathos (Karpathos) Longitute (Lon): 27.147 Latitute (Lat): 35.427 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 18:20 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3300)
2b (6kt)
19/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 77%
WNW (3000)
2b (6kt)
19/09/2019 17:20 23oC (73.4oF) 77%
NW (3100)
2b (6kt)
19/09/2019 16:50 23oC (73.4oF) 82%
NW (3100)
3b (9kt)
19/09/2019 16:20 24oC (75.2oF) 77%
NW (3100)
3b (9kt)
19/09/2019 15:50 24oC (75.2oF) 77%
NW (3200)
3b (9kt)
19/09/2019 15:20 25oC (77.0oF) 73%
NW (3100)
3b (10kt)
19/09/2019 14:50 25oC (77.0oF) 73%
NW (3100)
4b (12kt)
19/09/2019 14:20 26oC (78.8oF) 64%
NW (3200)
4b (11kt)
19/09/2019 13:50 26oC (78.8oF) 69%
NW (3100)
4b (12kt)
19/09/2019 13:20 26oC (78.8oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
19/09/2019 12:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
4b (14kt)
19/09/2019 12:20 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
4b (12kt)
19/09/2019 11:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
4b (12kt)
19/09/2019 11:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours