ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karpathos (Karpathos) Longitute (Lon): 27.147 Latitute (Lat): 35.427 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 21:00 24oC (75.2oF) 88%
WNW (3000)
2b (4kt)
14/08/2022 20:30 24oC (75.2oF) 88%
WNW (2900)
3b (9kt)
14/08/2022 20:00 24oC (75.2oF) 88%
WNW (2900)
4b (11kt)
14/08/2022 19:20 24oC (75.2oF) 88%
NW (3100)
4b (12kt)
14/08/2022 18:50 24oC (75.2oF) 88%
WNW (3000)
3b (8kt)
14/08/2022 18:20 24oC (75.2oF) 88%
NW (3100)
4b (11kt)
14/08/2022 17:50 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
4b (13kt)
14/08/2022 17:20 25oC (77.0oF) 83%
WNW (3000)
4b (12kt)
14/08/2022 16:50 25oC (77.0oF) 88%
WNW (2900)
4b (15kt)
14/08/2022 16:20 26oC (78.8oF) 78%
WNW (3000)
4b (13kt)
14/08/2022 15:50 27oC (80.6oF) 69%
WNW (3000)
4b (15kt)
14/08/2022 15:20 27oC (80.6oF) 78%
W (2800)
4b (13kt)
14/08/2022 14:50 27oC (80.6oF) 78%
WNW (2900)
4b (14kt)
14/08/2022 14:20 27oC (80.6oF) 78%
W (2800)
4b (14kt)
14/08/2022 13:50 27oC (80.6oF) 78%
W (2800)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours