ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kasos (Kasos) Longitute (Lon): 26.915 Latitute (Lat): 35.421 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 11:00 24oC (75.2oF) 68%
NW (3200)
6b (23kt)
21/09/2019 10:00 24oC (75.2oF) 68%
NW (3200)
6b (23kt)
21/09/2019 09:00 24oC (75.2oF) 68%
NW (3200)
6b (23kt)
21/09/2019 08:00 23oC (73.4oF) 73%
NW (3200)
6b (22kt)
21/09/2019 07:00 23oC (73.4oF) 73%
NW (3200)
6b (22kt)
21/09/2019 05:30 22oC (71.6oF) 77%
NW (3200)
5b (20kt)
21/09/2019 05:00 22oC (71.6oF) 77%
NW (3200)
5b (20kt)
20/09/2019 16:00 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (8kt)
20/09/2019 15:00 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (7kt)
20/09/2019 14:00 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (8kt)
20/09/2019 13:00 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (8kt)
20/09/2019 12:00 25oC (77.0oF) 83%
NW (3100)
3b (7kt)
20/09/2019 10:30 25oC (77.0oF) 78%
NW (3100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours