ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kasos (Kasos) Longitute (Lon): 26.915 Latitute (Lat): 35.421 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/08/2022 14:00 26oC (78.8oF) 73%
WNW (2900)
4b (11kt)
13/08/2022 13:00 28oC (82.4oF) 69%
WNW (2900)
4b (14kt)
13/08/2022 12:00 27oC (80.6oF) 73%
WNW (2900)
4b (14kt)
13/08/2022 10:00 27oC (80.6oF) 73%
WNW (2900)
5b (17kt)
13/08/2022 09:00 27oC (80.6oF) 78%
WNW (2900)
4b (16kt)
13/08/2022 08:00 27oC (80.6oF) 73%
W (2800)
4b (13kt)
13/08/2022 07:00 26oC (78.8oF) 78%
WNW (2900)
4b (14kt)
13/08/2022 06:00 26oC (78.8oF) 78%
W (2800)
4b (14kt)
13/08/2022 05:00 25oC (77.0oF) 83%
W (2800)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours