ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kasos (Kasos) Longitute (Lon): 26.915 Latitute (Lat): 35.421 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/06/2019 10:00 27oC (80.6oF) 73%
WNW (2900)
4b (11kt)
26/06/2019 09:00 27oC (80.6oF) 78%
WNW (2900)
3b (10kt)
26/06/2019 08:00 26oC (78.8oF) 88%
WNW (2900)
3b (9kt)
26/06/2019 07:00 26oC (78.8oF) 88%
W (2700)
2b (6kt)
26/06/2019 06:00 26oC (78.8oF) 88%
WNW (2900)
3b (7kt)
26/06/2019 05:00 25oC (77.0oF) 83%
W (2600)
2b (6kt)
26/06/2019 04:30 25oC (77.0oF) 83%
W (2700)
3b (7kt)
25/06/2019 16:00 27oC (80.6oF) 78%
W (2800)
2b (5kt)
25/06/2019 15:00 27oC (80.6oF) 78%
WNW (3000)
2b (4kt)
25/06/2019 14:00 27oC (80.6oF) 78%
NW (3100)
2b (6kt)
25/06/2019 13:00 27oC (80.6oF) 78%
NW (3100)
3b (8kt)
25/06/2019 12:00 27oC (80.6oF) 78%
WNW (3000)
2b (6kt)
25/06/2019 11:00 27oC (80.6oF) 78%
WNW (3000)
3b (9kt)
25/06/2019 10:30 27oC (80.6oF) 83%
WNW (3000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours