ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kastelorizo (Kastelorizo) Longitute (Lon): 29.575 Latitute (Lat): 36.143 Altitute (Alt): 152m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/06/2019 15:00 29oC (84.2oF) 61% CALM
24/06/2019 14:30 30oC (86.0oF) 57% CALM
24/06/2019 14:00 32oC (89.6oF) 32% CALM
24/06/2019 13:30 29oC (84.2oF) 57% CALM
24/06/2019 13:00 32oC (89.6oF) 51% CALM
24/06/2019 12:30 33oC (91.4oF) 37% CALM
24/06/2019 12:00 33oC (91.4oF) 29% CALM
24/06/2019 11:30 32oC (89.6oF) 35% CALM
24/06/2019 11:00 32oC (89.6oF) 32% CALM
24/06/2019 10:30 31oC (87.8oF) 48% CALM
24/06/2019 10:00 30oC (86.0oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
24/06/2019 09:00 29oC (84.2oF) 61%
W (2700)
2b (4kt)
24/06/2019 08:00 30oC (86.0oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 07:00 31oC (87.8oF) 39% VARIABLE 1b (2kt)
24/06/2019 06:00 31oC (87.8oF) 37% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours