ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kastelorizo (Kastelorizo) Longitute (Lon): 29.575 Latitute (Lat): 36.143 Altitute (Alt): 152m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/09/2019 01:30 26oC (78.8oF) 38% CALM
16/09/2019 01:00 25oC (77.0oF) 49% CALM
16/09/2019 00:30 25oC (77.0oF) 56% CALM
16/09/2019 00:00 25oC (77.0oF) 56% CALM
15/09/2019 23:30 25oC (77.0oF) 60% CALM
15/09/2019 23:00 25oC (77.0oF) 60% CALM
15/09/2019 22:30 25oC (77.0oF) 56% CALM
15/09/2019 22:00 25oC (77.0oF) 56% CALM
15/09/2019 21:30 25oC (77.0oF) 56% CALM
15/09/2019 21:00 26oC (78.8oF) 53% CALM
15/09/2019 20:30 26oC (78.8oF) 53%
W (2600)
3b (7kt)
15/09/2019 20:00 26oC (78.8oF) 53%
WSW (2400)
2b (4kt)
15/09/2019 19:30 26oC (78.8oF) 53%
W (2600)
3b (10kt)
15/09/2019 19:00 26oC (78.8oF) 53%
W (2600)
3b (9kt)
15/09/2019 18:30 27oC (80.6oF) 50%
W (2600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours