ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kos (Kos) Longitute (Lon): 27.091 Latitute (Lat): 36.801 Altitute (Alt): 126m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 21:50 23oC (73.4oF) 88%
WNW (2900)
2b (6kt)
14/08/2022 21:20 23oC (73.4oF) 88%
W (2800)
3b (7kt)
14/08/2022 20:50 23oC (73.4oF) 88%
W (2800)
3b (7kt)
14/08/2022 20:20 24oC (75.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (6kt)
14/08/2022 19:50 24oC (75.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (6kt)
14/08/2022 19:20 24oC (75.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (6kt)
14/08/2022 18:50 24oC (75.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (6kt)
14/08/2022 18:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
3b (7kt)
14/08/2022 17:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
3b (7kt)
14/08/2022 17:20 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
3b (7kt)
14/08/2022 16:50 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
3b (9kt)
14/08/2022 16:20 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
3b (10kt)
14/08/2022 15:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
14/08/2022 15:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
3b (10kt)
14/08/2022 14:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours