ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kos (Kos) Longitute (Lon): 27.091 Latitute (Lat): 36.801 Altitute (Alt): 126m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 13:20 27oC (80.6oF) 57%
W (2800)
3b (7kt)
27/09/2020 12:50 27oC (80.6oF) 57%
W (2800)
2b (6kt)
27/09/2020 12:20 27oC (80.6oF) 53%
W (2800)
3b (8kt)
27/09/2020 11:50 27oC (80.6oF) 53%
W (2800)
3b (7kt)
27/09/2020 11:20 28oC (82.4oF) 57%
S (1900)
3b (7kt)
27/09/2020 10:50 28oC (82.4oF) 57%
SW (2200)
2b (6kt)
27/09/2020 10:20 27oC (80.6oF) 53%
SSW (2000)
3b (8kt)
27/09/2020 09:50 27oC (80.6oF) 53%
S (1900)
3b (8kt)
27/09/2020 09:20 27oC (80.6oF) 53%
S (1900)
3b (8kt)
27/09/2020 08:50 27oC (80.6oF) 53%
SW (2200)
2b (6kt)
27/09/2020 08:20 26oC (78.8oF) 57%
WSW (2400)
2b (6kt)
27/09/2020 07:50 26oC (78.8oF) 57%
WSW (2500)
2b (6kt)
27/09/2020 07:20 25oC (77.0oF) 60%
SW (2200)
2b (6kt)
27/09/2020 06:50 25oC (77.0oF) 60%
SW (2200)
3b (7kt)
27/09/2020 06:20 24oC (75.2oF) 64%
W (2800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours