ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kos (Kos) Longitute (Lon): 27.091 Latitute (Lat): 36.801 Altitute (Alt): 126m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/09/2019 16:20 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
4b (12kt)
16/09/2019 15:50 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
4b (13kt)
16/09/2019 15:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
4b (11kt)
16/09/2019 14:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
4b (12kt)
16/09/2019 14:20 26oC (78.8oF) 53%
WNW (3000)
4b (14kt)
16/09/2019 13:50 26oC (78.8oF) 53%
NW (3100)
4b (15kt)
16/09/2019 13:20 27oC (80.6oF) 50%
NW (3100)
4b (15kt)
16/09/2019 12:50 27oC (80.6oF) 50%
NW (3100)
4b (13kt)
16/09/2019 12:20 28oC (82.4oF) 44%
WNW (3000)
4b (11kt)
16/09/2019 11:50 27oC (80.6oF) 47%
NW (3100)
4b (11kt)
16/09/2019 11:20 28oC (82.4oF) 44%
NNW (3400)
4b (13kt)
16/09/2019 10:50 27oC (80.6oF) 47%
N (3600)
4b (15kt)
16/09/2019 10:20 26oC (78.8oF) 50%
N (3500)
4b (15kt)
16/09/2019 09:50 26oC (78.8oF) 50%
N (3500)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
16/09/2019 09:20 25oC (77.0oF) 53%
N (3500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours