ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kythnos (Kythnos) Longitute (Lon): 24.43 Latitute (Lat): 37.412 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/09/2019 08:00 23oC (73.4oF) 68%
NNE (0200)
7b GUSTS 9b (30ktG42kt)
15/09/2019 07:30 23oC (73.4oF) 64%
NNE (0200)
7b GUSTS 9b (32ktG43kt)
15/09/2019 07:00 23oC (73.4oF) 64%
NNE (0200)
7b (31kt)
15/09/2019 06:00 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0200)
7b GUSTS 9b (31ktG44kt)
15/09/2019 05:30 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0200)
7b (30kt)
15/09/2019 05:00 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
15/09/2019 04:30 22oC (71.6oF) 64%
N (3600)
6b GUSTS 8b (24ktG35kt)
15/09/2019 04:00 22oC (71.6oF) 59%
N (0100)
5b GUSTS 7b (20ktG33kt)
15/09/2019 03:30 22oC (71.6oF) 59%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (20ktG31kt)
15/09/2019 03:00 22oC (71.6oF) 59%
NNE (0200)
7b GUSTS 8b (28ktG39kt)
15/09/2019 02:30 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0200)
8b GUSTS 9b (34ktG46kt)
15/09/2019 02:00 22oC (71.6oF) 59%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (27ktG38kt)
15/09/2019 01:30 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (27ktG39kt)
15/09/2019 01:00 22oC (71.6oF) 56%
N (3500)
6b GUSTS 8b (24ktG35kt)
15/09/2019 00:30 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0200)
7b GUSTS 8b (28ktG40kt)

Station Observations for the last 24 hours