ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Leros (Leros) Longitute (Lon): 26.803 Latitute (Lat): 37.183 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/09/2019 08:00 24oC (75.2oF) 49%
N (0100)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
15/09/2019 07:00 23oC (73.4oF) 52%
N (3500)
3b (8kt)
15/09/2019 06:00 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
3b (8kt)
15/09/2019 05:30 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
3b (9kt)
15/09/2019 05:00 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
3b (9kt)
15/09/2019 04:30 23oC (73.4oF) 56%
N (3500)
3b (8kt)
15/09/2019 04:00 23oC (73.4oF) 52%
N (3600)
3b (8kt)
15/09/2019 03:30 23oC (73.4oF) 56%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
15/09/2019 03:00 23oC (73.4oF) 56%
N (3500)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
15/09/2019 02:30 23oC (73.4oF) 56%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
15/09/2019 02:00 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
5b (17kt)
15/09/2019 01:30 23oC (73.4oF) 56%
N (3500)
5b (20kt)
15/09/2019 01:00 23oC (73.4oF) 56%
N (3600)
5b (19kt)
15/09/2019 00:30 23oC (73.4oF) 60%
N (3500)
5b (20kt)
15/09/2019 00:00 23oC (73.4oF) 60%
N (3500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours