ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Leros (Leros) Longitute (Lon): 26.803 Latitute (Lat): 37.183 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/06/2019 11:00 30oC (86.0oF) 47%
WNW (3000)
2b (5kt)
25/06/2019 10:30 29oC (84.2oF) 54%
NW (3100)
3b (7kt)
25/06/2019 10:00 30oC (86.0oF) 51%
WNW (3000)
3b (8kt)
25/06/2019 09:30 29oC (84.2oF) 54%
NW (3200)
2b (4kt)
25/06/2019 09:00 29oC (84.2oF) 57%
WNW (3000)
2b (6kt)
25/06/2019 08:30 28oC (82.4oF) 61%
NW (3100)
2b (6kt)
25/06/2019 08:00 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
2b (4kt)
25/06/2019 07:30 28oC (82.4oF) 65%
NNW (3300)
1b (3kt)
25/06/2019 07:00 27oC (80.6oF) 69%
NNW (3300)
2b (4kt)
25/06/2019 06:30 27oC (80.6oF) 64% CALM
25/06/2019 06:00 27oC (80.6oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)
25/06/2019 05:30 26oC (78.8oF) 69% VARIABLE 1b (1kt)
25/06/2019 05:00 26oC (78.8oF) 69% VARIABLE 1b (2kt)
25/06/2019 04:30 25oC (77.0oF) 64% CALM
25/06/2019 04:00 24oC (75.2oF) 64% CALM

Station Observations for the last 24 hours