ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 17:00 28oC (82.4oF) 57%
SSW (2000)
3b (8kt)
14/08/2022 16:00 29oC (84.2oF) 54%
SSW (2100)
3b (8kt)
14/08/2022 15:00 30oC (86.0oF) 47%
S (1900)
3b (7kt)
14/08/2022 14:00 31oC (87.8oF) 45%
SSW (2000)
3b (9kt)
14/08/2022 13:00 31oC (87.8oF) 45%
SSW (2000)
3b (9kt)
14/08/2022 12:00 30oC (86.0oF) 47%
SSW (2000)
2b (6kt)
14/08/2022 11:00 31oC (87.8oF) 45%
SSW (2000)
2b (5kt)
14/08/2022 10:00 30oC (86.0oF) 51%
W (2800)
2b (4kt)
14/08/2022 09:00 29oC (84.2oF) 54%
W (2800)
2b (4kt)
14/08/2022 08:00 28oC (82.4oF) 57%
W (2800)
2b (4kt)
14/08/2022 07:00 27oC (80.6oF) 60%
W (2800)
1b (3kt)
14/08/2022 06:00 27oC (80.6oF) 64% CALM
14/08/2022 05:00 25oC (77.0oF) 73% CALM
14/08/2022 04:30 24oC (75.2oF) 77% CALM
13/08/2022 17:00 28oC (82.4oF) 57%
W (2800)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours