ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 16:00 25oC (77.0oF) 73%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/09/2019 15:00 26oC (78.8oF) 69%
NW (3200)
2b (6kt)
19/09/2019 14:00 26oC (78.8oF) 69%
WNW (3000)
2b (6kt)
19/09/2019 13:00 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3300)
3b (8kt)
19/09/2019 12:30 27oC (80.6oF) 64%
NNW (3300)
3b (8kt)
19/09/2019 09:00 26oC (78.8oF) 78% VARIABLE 2b (4kt)
19/09/2019 08:00 25oC (77.0oF) 78% VARIABLE 2b (4kt)
19/09/2019 07:00 23oC (73.4oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
19/09/2019 06:00 22oC (71.6oF) 88% CALM
19/09/2019 05:30 21oC (69.8oF) 88% CALM
18/09/2019 16:00 26oC (78.8oF) 69%
SSW (2100)
3b (9kt)
18/09/2019 15:00 26oC (78.8oF) 69%
SSW (2100)
4b (11kt)
18/09/2019 14:00 27oC (80.6oF) 69%
SSW (2000)
3b (9kt)
18/09/2019 13:00 27oC (80.6oF) 69%
SSW (2000)
3b (8kt)
18/09/2019 12:30 28oC (82.4oF) 69%
SSW (2100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours