ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/06/2019 09:00 28oC (82.4oF) 53%
N (0100)
3b (8kt)
20/06/2019 08:00 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
3b (8kt)
20/06/2019 07:00 27oC (80.6oF) 57%
WNW (3000)
2b (4kt)
20/06/2019 06:00 26oC (78.8oF) 64%
NW (3100)
2b (4kt)
20/06/2019 05:30 25oC (77.0oF) 68% CALM
19/06/2019 19:00 25oC (77.0oF) 56% CALM
19/06/2019 18:00 26oC (78.8oF) 50% CALM
19/06/2019 16:00 29oC (84.2oF) 50%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/06/2019 15:00 30oC (86.0oF) 42%
WNW (3000)
2b (4kt)
19/06/2019 14:00 30oC (86.0oF) 42%
W (2800)
2b (6kt)
19/06/2019 13:00 30oC (86.0oF) 44%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/06/2019 12:30 30oC (86.0oF) 44%
NW (3100)
2b (5kt)
19/06/2019 09:00 28oC (82.4oF) 50%
N (3600)
3b (10kt)
19/06/2019 08:00 27oC (80.6oF) 53%
N (3600)
4b (11kt)
19/06/2019 06:00 25oC (77.0oF) 64%
WNW (3000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours