ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos (Milos) Longitute (Lon): 24.475 Latitute (Lat): 36.697 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 19:00 24oC (75.2oF) 68%
W (2700)
2b (4kt)
19/06/2019 18:30 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 18:00 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
19/06/2019 17:30 25oC (77.0oF) 53%
W (2800)
2b (4kt)
19/06/2019 17:00 26oC (78.8oF) 50%
NNW (3400)
2b (4kt)
19/06/2019 16:30 26oC (78.8oF) 46%
NW (3100)
2b (6kt)
19/06/2019 16:00 28oC (82.4oF) 38%
NW (3100)
2b (4kt)
19/06/2019 15:30 29oC (84.2oF) 36%
NNE (0300)
2b (5kt)
19/06/2019 15:00 30oC (86.0oF) 32%
N (0100)
2b (4kt)
19/06/2019 14:30 30oC (86.0oF) 34% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 14:00 30oC (86.0oF) 32%
E (0800)
2b (4kt)
19/06/2019 13:30 30oC (86.0oF) 34%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/06/2019 13:00 30oC (86.0oF) 32%
N (3600)
2b (5kt)
19/06/2019 12:30 28oC (82.4oF) 47%
NNW (3300)
2b (5kt)
19/06/2019 12:00 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours