ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/09/2019 15:50 25oC (77.0oF) 49%
N (3600)
4b (16kt)
16/09/2019 15:20 25oC (77.0oF) 49%
N (3600)
4b (16kt)
16/09/2019 14:50 25oC (77.0oF) 49%
N (3600)
4b (15kt)
16/09/2019 14:20 25oC (77.0oF) 49%
N (3600)
4b (15kt)
16/09/2019 13:50 26oC (78.8oF) 46%
N (3500)
4b (13kt)
16/09/2019 13:20 26oC (78.8oF) 46%
N (3600)
4b (16kt)
16/09/2019 12:50 26oC (78.8oF) 46%
N (3600)
4b (16kt)
16/09/2019 12:20 26oC (78.8oF) 46%
N (3600)
4b (14kt)
16/09/2019 11:50 26oC (78.8oF) 46%
N (3500)
4b (15kt)
16/09/2019 11:20 26oC (78.8oF) 46%
N (3600)
5b (17kt)
16/09/2019 10:50 26oC (78.8oF) 46%
N (3600)
4b (16kt)
16/09/2019 10:20 25oC (77.0oF) 46%
NNW (3400)
4b (16kt)
16/09/2019 09:50 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
4b (16kt)
16/09/2019 09:20 24oC (75.2oF) 49%
N (3600)
5b (18kt)
16/09/2019 08:50 24oC (75.2oF) 49%
N (3600)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours