ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/06/2019 11:50 27oC (80.6oF) 64%
NNW (3400)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
26/06/2019 11:20 27oC (80.6oF) 64%
N (3500)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
26/06/2019 10:50 27oC (80.6oF) 64%
N (3500)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
26/06/2019 10:20 27oC (80.6oF) 64%
NNW (3400)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
26/06/2019 09:50 27oC (80.6oF) 69%
N (3500)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
26/06/2019 09:20 26oC (78.8oF) 69%
N (3500)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
26/06/2019 08:50 26oC (78.8oF) 69%
NNW (3400)
6b GUSTS 8b (25ktG36kt)
26/06/2019 08:20 25oC (77.0oF) 73%
NNW (3400)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
26/06/2019 07:50 25oC (77.0oF) 73%
N (3500)
6b GUSTS 8b (25ktG36kt)
26/06/2019 07:20 25oC (77.0oF) 73%
N (3500)
6b GUSTS 8b (24ktG36kt)
26/06/2019 06:50 25oC (77.0oF) 73%
N (3500)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
26/06/2019 06:20 25oC (77.0oF) 73%
N (3600)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
26/06/2019 05:50 24oC (75.2oF) 73%
N (3600)
6b GUSTS 8b (23ktG36kt)
26/06/2019 05:20 24oC (75.2oF) 73%
N (3600)
6b GUSTS 8b (27ktG38kt)
26/06/2019 04:50 24oC (75.2oF) 73%
N (3600)
6b GUSTS 8b (27ktG39kt)

Station Observations for the last 24 hours