ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 21:20 25oC (77.0oF) 60%
N (3600)
2b (4kt)
14/08/2022 20:50 25oC (77.0oF) 60% CALM
14/08/2022 20:20 26oC (78.8oF) 57% CALM
14/08/2022 19:50 26oC (78.8oF) 57% CALM
14/08/2022 19:20 26oC (78.8oF) 60% CALM
14/08/2022 18:50 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
14/08/2022 18:20 27oC (80.6oF) 57% CALM
14/08/2022 17:50 27oC (80.6oF) 57%
W (2700)
2b (4kt)
14/08/2022 17:20 27oC (80.6oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
14/08/2022 16:50 28oC (82.4oF) 53%
W (2700)
2b (4kt)
14/08/2022 16:20 30oC (86.0oF) 51% CALM
14/08/2022 15:50 30oC (86.0oF) 51% CALM
14/08/2022 15:20 32oC (89.6oF) 51%
SSW (2100)
2b (4kt)
14/08/2022 14:50 33oC (91.4oF) 48%
SSW (2100)
2b (4kt)
14/08/2022 14:20 34oC (93.2oF) 45%
WSW (2500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours