ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos Airport (Naxos Airport) Longitute (Lon): 25.369 Latitute (Lat): 37.081 Altitute (Alt): 3m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/06/2019 11:50 28oC (82.4oF) 65%
N (0100)
4b (15kt)
26/06/2019 10:50 27oC (80.6oF) 64%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
26/06/2019 09:50 27oC (80.6oF) 69%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
26/06/2019 08:50 26oC (78.8oF) 73%
N (3600)
4b (12kt)
26/06/2019 07:50 26oC (78.8oF) 73%
N (3600)
4b (12kt)
26/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 73%
N (3600)
3b (10kt)
26/06/2019 04:50 26oC (78.8oF) 57%
N (0100)
3b (10kt)
26/06/2019 03:50 26oC (78.8oF) 57%
N (0100)
4b (12kt)
26/06/2019 02:50 25oC (77.0oF) 60%
N (3600)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
26/06/2019 01:50 25oC (77.0oF) 60%
N (0100)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
25/06/2019 15:50 28oC (82.4oF) 50%
N (3600)
3b (10kt)
25/06/2019 14:50 28oC (82.4oF) 50%
N (3600)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
25/06/2019 13:50 29oC (84.2oF) 47%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
25/06/2019 12:50 31oC (87.8oF) 39%
N (3500)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
25/06/2019 12:20 30oC (86.0oF) 44%
N (3500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours