ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos (Naxos) Longitute (Lon): 25.369 Latitute (Lat): 37.081 Altitute (Alt): 3m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 22:20 23oC (73.4oF) 82% CALM
14/08/2022 21:50 24oC (75.2oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
14/08/2022 21:20 24oC (75.2oF) 77%
ESE (1200)
2b (4kt)
14/08/2022 20:50 24oC (75.2oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
14/08/2022 17:20 26oC (78.8oF) 73%
SSW (2000)
2b (5kt)
14/08/2022 16:50 27oC (80.6oF) 69%
SSW (2000)
3b (7kt)
14/08/2022 16:20 27oC (80.6oF) 69%
SSW (2100)
3b (8kt)
14/08/2022 15:50 28oC (82.4oF) 65%
S (1800)
3b (7kt)
14/08/2022 14:50 29oC (84.2oF) 61%
SSW (2000)
3b (8kt)
14/08/2022 13:50 31oC (87.8oF) 45%
SSW (2000)
3b (8kt)
14/08/2022 12:50 31oC (87.8oF) 45%
SSW (2100)
3b (7kt)
14/08/2022 11:50 30oC (86.0oF) 47%
WSW (2400)
2b (6kt)
14/08/2022 10:50 30oC (86.0oF) 47%
W (2700)
2b (5kt)
14/08/2022 09:50 27oC (80.6oF) 64%
NNW (3400)
3b (7kt)
14/08/2022 08:50 27oC (80.6oF) 53%
N (3500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours