ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos (Naxos) Longitute (Lon): 25.369 Latitute (Lat): 37.081 Altitute (Alt): 3m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/05/2024 22:50 20oC (68.0oF) 88%
N (3600)
2b (5kt)
26/05/2024 21:50 20oC (68.0oF) 88%
N (3500)
3b (10kt)
26/05/2024 15:50 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3400)
4b (12kt)
26/05/2024 14:20 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
4b (11kt)
26/05/2024 10:50 21oC (69.8oF) 77%
N (3500)
3b (10kt)
26/05/2024 09:50 21oC (69.8oF) 77%
N (3500)
3b (9kt)
26/05/2024 08:50 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
2b (6kt)
26/05/2024 07:50 20oC (68.0oF) 82%
NNW (3400)
3b (7kt)
26/05/2024 06:50 20oC (68.0oF) 82%
N (3600)
3b (7kt)
26/05/2024 05:50 21oC (69.8oF) 77%
N (3600)
3b (7kt)
26/05/2024 04:50 21oC (69.8oF) 77%
NNE (0200)
2b (6kt)
26/05/2024 03:50 20oC (68.0oF) 82%
NNE (0200)
3b (7kt)
26/05/2024 03:20 20oC (68.0oF) 88%
N (0100)
3b (8kt)
25/05/2024 16:50 22oC (71.6oF) 68%
N (3600)
2b (6kt)
25/05/2024 15:50 23oC (73.4oF) 64%
N (0100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours