ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos Airport (Naxos Airport) Longitute (Lon): 25.369 Latitute (Lat): 37.081 Altitute (Alt): 3m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/09/2019 14:50 24oC (75.2oF) 56%
N (3600)
4b (12kt)
16/09/2019 13:50 24oC (75.2oF) 56%
N (3600)
4b (11kt)
16/09/2019 12:50 24oC (75.2oF) 56%
N (3600)
3b (10kt)
16/09/2019 10:50 24oC (75.2oF) 52%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
16/09/2019 09:50 24oC (75.2oF) 56%
N (0100)
3b (9kt)
16/09/2019 07:50 23oC (73.4oF) 64%
N (0100)
4b (12kt)
16/09/2019 06:50 23oC (73.4oF) 60%
N (0100)
3b (10kt)
16/09/2019 05:50 22oC (71.6oF) 64%
N (0100)
4b (12kt)
16/09/2019 04:50 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0200)
5b (17kt)
16/09/2019 03:50 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0200)
4b (12kt)
16/09/2019 02:50 21oC (69.8oF) 68%
N (0100)
4b (12kt)
15/09/2019 15:50 24oC (75.2oF) 64%
N (0100)
4b (12kt)
15/09/2019 14:50 24oC (75.2oF) 64%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
15/09/2019 13:50 25oC (77.0oF) 56%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
15/09/2019 12:50 25oC (77.0oF) 53%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)

Station Observations for the last 24 hours