ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Naxos City (Naxos City) Longitute (Lon): 25.37 Latitute (Lat): 37.1 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 20:30 26oC (78.8oF) 69% 2b (5kt)
14/08/2022 19:00 26oC (78.8oF) 64% 2b (6kt)
14/08/2022 18:30 26oC (78.8oF) 64% 2b (6kt)
14/08/2022 18:00 26oC (78.8oF) 69% 3b (8kt)
14/08/2022 17:30 26oC (78.8oF) 64% 3b (10kt)
14/08/2022 17:00 27oC (80.6oF) 60% 2b (6kt)
14/08/2022 16:30 28oC (82.4oF) 57% 2b (5kt)
14/08/2022 16:00 28oC (82.4oF) 61% 3b (7kt)
14/08/2022 15:30 28oC (82.4oF) 65% 3b (7kt)
14/08/2022 15:00 29oC (84.2oF) 65% 3b (8kt)
14/08/2022 14:30 30oC (86.0oF) 57% 3b (7kt)
14/08/2022 14:00 30oC (86.0oF) 57% 2b (6kt)
14/08/2022 13:30 30oC (86.0oF) 54% 3b (8kt)
14/08/2022 13:00 31oC (87.8oF) 48% 3b (7kt)
14/08/2022 12:30 32oC (89.6oF) 45% 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours