ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 17:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
2b (4kt)
19/06/2019 16:50 25oC (77.0oF) 64%
NNW (3300)
2b (5kt)
19/06/2019 14:50 28oC (82.4oF) 38%
NW (3200)
3b (8kt)
19/06/2019 12:50 27oC (80.6oF) 47%
NNW (3300)
3b (10kt)
19/06/2019 10:50 29oC (84.2oF) 32%
N (3600)
4b (15kt)
19/06/2019 09:50 29oC (84.2oF) 39%
NNW (3400)
4b (12kt)
19/06/2019 08:50 28oC (82.4oF) 47%
NNW (3300)
4b (12kt)
19/06/2019 07:50 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
4b (14kt)
19/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 69%
NNW (3400)
4b (11kt)
19/06/2019 05:50 25oC (77.0oF) 68%
NNW (3400)
2b (5kt)
19/06/2019 04:50 24oC (75.2oF) 77%
NNW (3300)
2b (4kt)
19/06/2019 03:50 23oC (73.4oF) 77%
NNW (3400)
3b (7kt)
19/06/2019 03:20 23oC (73.4oF) 77%
NNW (3400)
3b (7kt)
19/06/2019 02:50 23oC (73.4oF) 77%
N (3600)
2b (6kt)
18/06/2019 16:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours