ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/08/2022 22:20 23oC (73.4oF) 77%
E (1000)
2b (5kt)
14/08/2022 21:50 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
14/08/2022 21:20 24oC (75.2oF) 73% VARIABLE 1b (3kt)
14/08/2022 20:50 24oC (75.2oF) 73%
E (0800)
2b (5kt)
14/08/2022 20:20 24oC (75.2oF) 73%
ESE (1100)
2b (4kt)
14/08/2022 19:50 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
14/08/2022 19:20 25oC (77.0oF) 73%
ESE (1100)
2b (4kt)
14/08/2022 18:50 25oC (77.0oF) 73%
SSE (1600)
2b (5kt)
14/08/2022 18:20 25oC (77.0oF) 73%
ESE (1200)
2b (4kt)
14/08/2022 17:50 26oC (78.8oF) 69%
S (1800)
2b (4kt)
14/08/2022 16:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2200)
2b (6kt)
14/08/2022 15:50 29oC (84.2oF) 50%
SW (2300)
3b (9kt)
14/08/2022 14:50 29oC (84.2oF) 57%
SW (2300)
3b (8kt)
14/08/2022 13:50 30oC (86.0oF) 51%
NNW (3400)
2b (4kt)
14/08/2022 12:50 30oC (86.0oF) 42%
SSW (2100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours