ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2019 09:50 26oC (78.8oF) 50%
N (3600)
4b (15kt)
20/08/2019 08:50 26oC (78.8oF) 57%
N (3500)
5b (18kt)
20/08/2019 07:50 25oC (77.0oF) 56%
N (3600)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
20/08/2019 06:50 24oC (75.2oF) 64%
N (3600)
7b (30kt)
20/08/2019 05:50 24oC (75.2oF) 60%
N (3600)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
20/08/2019 04:50 23oC (73.4oF) 68%
N (3600)
6b (24kt)
20/08/2019 04:20 23oC (73.4oF) 68%
N (3600)
6b (24kt)
20/08/2019 03:50 23oC (73.4oF) 68%
N (3600)
6b (22kt)
20/08/2019 02:50 23oC (73.4oF) 64%
N (3600)
5b (21kt)
20/08/2019 02:20 23oC (73.4oF) 64%
N (3600)
5b (20kt)
19/08/2019 16:50 25oC (77.0oF) 60%
NNW (3400)
4b (15kt)
19/08/2019 15:50 26oC (78.8oF) 53%
N (3500)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
19/08/2019 14:50 27oC (80.6oF) 50%
N (3600)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
19/08/2019 13:50 27oC (80.6oF) 50%
N (3600)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
19/08/2019 12:50 27oC (80.6oF) 41%
NNW (3400)
7b (28kt)

Station Observations for the last 24 hours