ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 20:20 18oC (64.4oF) 82%
SE (1300)
2b (5kt)
03/06/2020 19:50 18oC (64.4oF) 82%
SE (1400)
2b (5kt)
03/06/2020 19:20 19oC (66.2oF) 77%
SE (1400)
2b (5kt)
03/06/2020 18:50 19oC (66.2oF) 77%
SSE (1600)
2b (5kt)
03/06/2020 18:20 20oC (68.0oF) 72%
S (1700)
2b (5kt)
03/06/2020 17:50 20oC (68.0oF) 77%
S (1800)
2b (5kt)
03/06/2020 17:20 20oC (68.0oF) 77%
SSE (1600)
2b (6kt)
03/06/2020 16:50 21oC (69.8oF) 72%
S (1800)
3b (8kt)
03/06/2020 16:20 21oC (69.8oF) 72%
S (1700)
3b (8kt)
03/06/2020 15:50 21oC (69.8oF) 72%
SSW (2000)
3b (8kt)
03/06/2020 15:20 21oC (69.8oF) 72%
SSE (1600)
3b (8kt)
03/06/2020 14:50 21oC (69.8oF) 72%
S (1900)
3b (8kt)
03/06/2020 14:20 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
3b (8kt)
03/06/2020 13:50 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
3b (8kt)
03/06/2020 12:50 22oC (71.6oF) 56%
S (1900)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours