ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2022 15:20 24oC (75.2oF) 64%
WSW (2400)
4b (16kt)
23/05/2022 14:50 23oC (73.4oF) 73%
WSW (2400)
5b (17kt)
23/05/2022 14:20 25oC (77.0oF) 60%
WSW (2500)
4b (16kt)
23/05/2022 13:50 25oC (77.0oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
23/05/2022 13:20 23oC (73.4oF) 77%
WSW (2400)
4b (16kt)
23/05/2022 12:50 23oC (73.4oF) 73%
WSW (2400)
4b (16kt)
23/05/2022 12:20 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
23/05/2022 11:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2500)
4b (16kt)
23/05/2022 11:20 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2400)
4b (14kt)
23/05/2022 10:50 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2400)
4b (14kt)
23/05/2022 10:20 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/05/2022 09:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/05/2022 09:20 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/05/2022 08:50 24oC (75.2oF) 56%
W (2600)
4b (11kt)
23/05/2022 08:20 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2500)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours