ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/10/2020 07:50 22oC (71.6oF) 59%
NW (3200)
3b (10kt)
31/10/2020 07:20 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3300)
3b (10kt)
31/10/2020 06:50 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3300)
3b (10kt)
31/10/2020 06:20 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3300)
4b (11kt)
31/10/2020 05:50 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3300)
4b (11kt)
31/10/2020 05:20 20oC (68.0oF) 67%
NW (3200)
3b (8kt)
31/10/2020 04:50 20oC (68.0oF) 67%
NW (3200)
3b (8kt)
31/10/2020 04:20 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
3b (8kt)
31/10/2020 03:50 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
3b (8kt)
31/10/2020 03:20 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
3b (7kt)
31/10/2020 02:50 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
3b (7kt)
31/10/2020 02:20 19oC (66.2oF) 77%
NNW (3300)
3b (8kt)
31/10/2020 01:50 20oC (68.0oF) 72%
NW (3200)
3b (10kt)
31/10/2020 01:20 20oC (68.0oF) 72%
NW (3100)
3b (10kt)
31/10/2020 00:50 20oC (68.0oF) 72%
NW (3100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours