ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2021 15:50 10oC (50.0oF) 46%
W (2800)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
19/01/2021 15:20 10oC (50.0oF) 49%
WNW (2900)
5b (18kt)
19/01/2021 14:50 11oC (51.8oF) 46%
WNW (2900)
5b (18kt)
19/01/2021 14:20 11oC (51.8oF) 43%
W (2800)
5b (18kt)
19/01/2021 13:50 11oC (51.8oF) 43%
W (2800)
5b (18kt)
19/01/2021 13:20 11oC (51.8oF) 40%
W (2800)
4b (15kt)
19/01/2021 12:50 11oC (51.8oF) 40%
W (2800)
4b (15kt)
19/01/2021 12:20 10oC (50.0oF) 42%
W (2800)
4b (15kt)
19/01/2021 11:50 10oC (50.0oF) 42%
W (2800)
4b (15kt)
19/01/2021 11:20 9oC (48.2oF) 45%
W (2700)
4b (15kt)
19/01/2021 10:50 9oC (48.2oF) 45%
W (2700)
4b (15kt)
19/01/2021 10:20 9oC (48.2oF) 49%
W (2600)
4b (13kt)
19/01/2021 09:50 9oC (48.2oF) 49%
W (2600)
4b (13kt)
19/01/2021 09:20 9oC (48.2oF) 45%
W (2700)
4b (14kt)
19/01/2021 08:50 9oC (48.2oF) 45%
W (2700)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours