ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/11/2019 22:50 18oC (64.4oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
11/11/2019 22:20 19oC (66.2oF) 67% CALM
11/11/2019 21:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
11/11/2019 21:20 19oC (66.2oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
11/11/2019 20:50 19oC (66.2oF) 51% VARIABLE 1b (2kt)
11/11/2019 20:20 18oC (64.4oF) 72% CALM
11/11/2019 19:50 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
11/11/2019 19:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
11/11/2019 18:50 19oC (66.2oF) 63% CALM
11/11/2019 18:20 20oC (68.0oF) 59% CALM
11/11/2019 17:50 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (1kt)
11/11/2019 17:20 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
11/11/2019 16:50 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
11/11/2019 16:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
11/11/2019 15:50 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours