ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 08:50 12oC (53.6oF) 40%
NW (3100)
3b (7kt)
02/02/2023 08:20 11oC (51.8oF) 40%
NW (3200)
3b (7kt)
02/02/2023 07:50 11oC (51.8oF) 43%
WNW (3000)
3b (9kt)
02/02/2023 07:20 11oC (51.8oF) 40%
WNW (3000)
3b (10kt)
02/02/2023 06:50 10oC (50.0oF) 39%
WNW (3000)
3b (10kt)
02/02/2023 06:20 10oC (50.0oF) 42%
NW (3100)
3b (10kt)
02/02/2023 05:50 10oC (50.0oF) 49%
WNW (3000)
4b (13kt)
02/02/2023 05:20 10oC (50.0oF) 42%
W (2800)
4b (14kt)
02/02/2023 04:50 10oC (50.0oF) 46%
WNW (2900)
4b (15kt)
02/02/2023 04:20 9oC (48.2oF) 45%
WNW (2900)
4b (14kt)
02/02/2023 03:50 9oC (48.2oF) 45%
WNW (2900)
4b (15kt)
02/02/2023 03:20 9oC (48.2oF) 45%
WNW (2900)
4b (15kt)
02/02/2023 02:50 9oC (48.2oF) 45%
WNW (3000)
4b (11kt)
02/02/2023 02:20 9oC (48.2oF) 45%
NW (3100)
4b (12kt)
02/02/2023 01:50 9oC (48.2oF) 45%
NW (3100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours