ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 09:20 11oC (51.8oF) 40%
NW (3200)
3b (9kt)
24/01/2020 08:50 11oC (51.8oF) 40%
NW (3200)
3b (9kt)
24/01/2020 08:20 10oC (50.0oF) 36%
NNW (3300)
3b (8kt)
24/01/2020 07:50 10oC (50.0oF) 36%
NNW (3300)
3b (8kt)
24/01/2020 07:20 9oC (48.2oF) 42%
NNW (3400)
3b (10kt)
24/01/2020 06:50 9oC (48.2oF) 42%
NNW (3400)
3b (10kt)
24/01/2020 06:20 8oC (46.4oF) 42%
N (3600)
4b (11kt)
24/01/2020 05:50 8oC (46.4oF) 42%
N (3600)
4b (11kt)
24/01/2020 05:20 8oC (46.4oF) 39%
NNW (3400)
3b (10kt)
24/01/2020 04:50 8oC (46.4oF) 39%
NNW (3400)
3b (8kt)
24/01/2020 04:20 8oC (46.4oF) 39%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
24/01/2020 03:50 9oC (48.2oF) 34%
N (3500)
3b (10kt)
24/01/2020 03:20 9oC (48.2oF) 34%
N (0100)
4b (11kt)
24/01/2020 02:50 9oC (48.2oF) 34%
N (3600)
4b (13kt)
24/01/2020 02:20 9oC (48.2oF) 39%
NNW (3400)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours