ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2019 10:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/09/2019 09:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/09/2019 09:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/09/2019 08:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (14kt)
20/09/2019 08:20 26oC (78.8oF) 60%
WSW (2400)
4b (14kt)
20/09/2019 07:50 26oC (78.8oF) 60%
WSW (2400)
4b (13kt)
20/09/2019 07:20 26oC (78.8oF) 60%
W (2700)
3b (10kt)
20/09/2019 06:50 25oC (77.0oF) 64%
WSW (2400)
4b (12kt)
20/09/2019 06:20 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2400)
4b (11kt)
20/09/2019 05:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2600)
3b (10kt)
20/09/2019 05:20 23oC (73.4oF) 68%
W (2600)
3b (9kt)
20/09/2019 04:50 23oC (73.4oF) 68%
SW (2300)
4b (11kt)
20/09/2019 04:20 22oC (71.6oF) 72%
SW (2200)
3b (10kt)
20/09/2019 03:50 21oC (69.8oF) 77%
SSW (2100)
3b (10kt)
20/09/2019 03:20 22oC (71.6oF) 72%
SSW (2100)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours