ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 08:20 19oC (66.2oF) 63%
W (2600)
4b (14kt)
20/04/2021 07:50 19oC (66.2oF) 63%
W (2600)
4b (14kt)
20/04/2021 07:20 19oC (66.2oF) 67%
W (2600)
4b (12kt)
20/04/2021 06:50 19oC (66.2oF) 67%
W (2600)
4b (12kt)
20/04/2021 06:20 18oC (64.4oF) 67%
W (2600)
4b (11kt)
20/04/2021 05:50 18oC (64.4oF) 67%
W (2600)
4b (11kt)
20/04/2021 05:20 16oC (60.8oF) 76%
W (2600)
4b (11kt)
20/04/2021 04:50 16oC (60.8oF) 76%
W (2600)
4b (11kt)
20/04/2021 04:20 16oC (60.8oF) 71%
WSW (2500)
4b (11kt)
20/04/2021 03:50 16oC (60.8oF) 71%
WSW (2500)
4b (11kt)
20/04/2021 03:20 16oC (60.8oF) 71%
WSW (2500)
4b (11kt)
20/04/2021 02:50 16oC (60.8oF) 71%
W (2600)
3b (10kt)
20/04/2021 02:20 16oC (60.8oF) 71%
W (2600)
3b (10kt)
20/04/2021 01:50 16oC (60.8oF) 71%
WSW (2500)
4b (12kt)
20/04/2021 01:20 16oC (60.8oF) 67%
WSW (2500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours