ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/08/2020 11:20 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2500)
4b (13kt)
15/08/2020 10:50 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2400)
4b (14kt)
15/08/2020 10:20 31oC (87.8oF) 48%
WSW (2500)
4b (13kt)
15/08/2020 09:50 30oC (86.0oF) 51%
WSW (2500)
4b (12kt)
15/08/2020 09:20 30oC (86.0oF) 51%
W (2600)
4b (12kt)
15/08/2020 08:50 30oC (86.0oF) 51%
WSW (2500)
3b (10kt)
15/08/2020 08:20 29oC (84.2oF) 61%
WSW (2500)
4b (11kt)
15/08/2020 07:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
15/08/2020 07:20 29oC (84.2oF) 61%
WSW (2500)
4b (11kt)
15/08/2020 06:50 29oC (84.2oF) 61%
WSW (2500)
4b (12kt)
15/08/2020 06:20 29oC (84.2oF) 61%
W (2600)
3b (10kt)
15/08/2020 05:50 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2400)
3b (9kt)
15/08/2020 05:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
3b (10kt)
15/08/2020 04:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
3b (10kt)
15/08/2020 04:20 26oC (78.8oF) 60%
SW (2300)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours