ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 18:20 21oC (69.8oF) 72%
W (2600)
3b (8kt)
23/10/2021 17:50 21oC (69.8oF) 72%
WSW (2500)
3b (9kt)
23/10/2021 17:20 21oC (69.8oF) 77%
WSW (2500)
3b (10kt)
23/10/2021 16:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2600)
4b (11kt)
23/10/2021 16:20 21oC (69.8oF) 72%
W (2600)
4b (12kt)
23/10/2021 15:50 22oC (71.6oF) 68%
WSW (2500)
4b (11kt)
23/10/2021 15:20 22oC (71.6oF) 68%
WSW (2500)
4b (11kt)
23/10/2021 14:50 22oC (71.6oF) 72%
WSW (2400)
4b (12kt)
23/10/2021 14:20 22oC (71.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (14kt)
23/10/2021 13:50 23oC (73.4oF) 68%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/10/2021 13:20 23oC (73.4oF) 64%
WSW (2500)
4b (14kt)
23/10/2021 12:50 23oC (73.4oF) 64%
WSW (2500)
4b (14kt)
23/10/2021 12:20 23oC (73.4oF) 60%
WSW (2500)
4b (12kt)
23/10/2021 11:50 23oC (73.4oF) 60%
WSW (2500)
4b (12kt)
23/10/2021 11:20 23oC (73.4oF) 56%
WSW (2500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours