ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Syros (Syros) Longitute (Lon): 24.948 Latitute (Lat): 37.421 Altitute (Alt): 70m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 11:50 26oC (78.8oF) 64%
S (1700)
3b (10kt)
18/09/2019 11:20 26oC (78.8oF) 60%
S (1800)
3b (9kt)
18/09/2019 08:50 25oC (77.0oF) 56%
SSE (1600)
3b (8kt)
18/09/2019 07:50 25oC (77.0oF) 60%
S (1700)
3b (7kt)
18/09/2019 06:50 24oC (75.2oF) 68%
S (1800)
2b (6kt)
18/09/2019 05:50 22oC (71.6oF) 77%
S (1900)
2b (4kt)
18/09/2019 05:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
18/09/2019 04:50 20oC (68.0oF) 88%
SSW (2100)
2b (4kt)
18/09/2019 04:20 20oC (68.0oF) 88%
SSW (2100)
2b (4kt)
18/09/2019 03:50 20oC (68.0oF) 82%
SSW (2100)
2b (4kt)
18/09/2019 03:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
18/09/2019 02:50 20oC (68.0oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
18/09/2019 02:20 20oC (68.0oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
18/09/2019 01:50 20oC (68.0oF) 77%
WSW (2400)
2b (4kt)
18/09/2019 01:20 20oC (68.0oF) 72%
WSW (2400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours