ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Santorini (Santorini) Longitute (Lon): 25.474 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 40m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 11:20 27oC (80.6oF) 60%
S (1800)
3b (9kt)
18/09/2019 10:50 27oC (80.6oF) 60%
SSW (2100)
3b (9kt)
18/09/2019 10:20 27oC (80.6oF) 60%
SSW (2000)
3b (9kt)
18/09/2019 09:50 26oC (78.8oF) 64%
S (1700)
3b (9kt)
18/09/2019 09:20 26oC (78.8oF) 64%
S (1800)
3b (10kt)
18/09/2019 08:50 26oC (78.8oF) 64%
S (1700)
3b (7kt)
18/09/2019 08:20 26oC (78.8oF) 64%
SE (1400)
2b (5kt)
18/09/2019 07:50 25oC (77.0oF) 68%
SE (1300)
2b (5kt)
18/09/2019 07:20 25oC (77.0oF) 68%
ESE (1200)
2b (5kt)
18/09/2019 06:50 24oC (75.2oF) 68%
ESE (1100)
2b (5kt)
18/09/2019 06:20 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 2b (4kt)
18/09/2019 05:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
18/09/2019 05:20 23oC (73.4oF) 73% CALM
18/09/2019 04:50 22oC (71.6oF) 77%
SW (2300)
2b (5kt)
18/09/2019 03:50 21oC (69.8oF) 72%
WNW (3000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours