ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Santorini (Santorini) Longitute (Lon): 25.474 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 40m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 08:50 29oC (84.2oF) 47%
N (3600)
5b (17kt)
18/06/2019 08:20 29oC (84.2oF) 47%
N (3500)
4b (15kt)
18/06/2019 07:50 29oC (84.2oF) 47%
N (3500)
4b (15kt)
18/06/2019 07:20 28oC (82.4oF) 57%
N (3500)
4b (15kt)
18/06/2019 06:50 28oC (82.4oF) 50%
N (3500)
4b (15kt)
18/06/2019 06:20 28oC (82.4oF) 50%
NNW (3400)
4b (15kt)
18/06/2019 05:50 27oC (80.6oF) 53%
NNW (3400)
4b (16kt)
18/06/2019 05:20 27oC (80.6oF) 50%
NW (3200)
4b (16kt)
18/06/2019 04:50 27oC (80.6oF) 50%
NW (3200)
4b (16kt)
18/06/2019 04:20 26oC (78.8oF) 53%
NW (3200)
4b (11kt)
18/06/2019 03:50 25oC (77.0oF) 56%
WNW (3000)
3b (10kt)
18/06/2019 03:20 25oC (77.0oF) 56%
WNW (3000)
3b (8kt)
18/06/2019 02:20 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
3b (10kt)
18/06/2019 01:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
3b (10kt)
18/06/2019 01:20 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours