ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tinos (Tinos) Longitute (Lon): 25.165 Latitute (Lat): 37.546 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 20:00 19oC (66.2oF) 59%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
22/09/2019 19:30 19oC (66.2oF) 55%
N (0100)
5b (18kt)
22/09/2019 19:00 19oC (66.2oF) 55%
NNE (0200)
4b GUSTS 7b (16ktG29kt)
22/09/2019 18:30 19oC (66.2oF) 55%
NNW (3400)
5b GUSTS 8b (20ktG38kt)
22/09/2019 18:00 19oC (66.2oF) 55%
NNE (0200)
5b (21kt)
22/09/2019 17:30 19oC (66.2oF) 51%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
22/09/2019 17:00 19oC (66.2oF) 51%
N (0100)
6b GUSTS 8b (23ktG35kt)
22/09/2019 16:30 19oC (66.2oF) 51%
N (3500)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
22/09/2019 16:00 20oC (68.0oF) 48%
N (3600)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
22/09/2019 15:30 20oC (68.0oF) 45%
N (3600)
6b GUSTS 8b (22ktG36kt)
22/09/2019 15:00 20oC (68.0oF) 48%
N (3500)
6b GUSTS 8b (25ktG38kt)
22/09/2019 14:30 20oC (68.0oF) 45%
N (3500)
6b GUSTS 8b (27ktG37kt)
22/09/2019 14:00 20oC (68.0oF) 45%
N (3600)
6b GUSTS 9b (27ktG41kt)
22/09/2019 13:30 20oC (68.0oF) 48%
N (0100)
6b GUSTS 9b (26ktG42kt)
22/09/2019 13:00 20oC (68.0oF) 48%
N (3500)
6b GUSTS 8b (27ktG39kt)

Station Observations for the last 24 hours