ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tinos (Tinos) Longitute (Lon): 25.165 Latitute (Lat): 37.546 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/06/2019 11:00 30oC (86.0oF) 57%
S (1900)
2b (4kt)
24/06/2019 10:30 30oC (86.0oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 10:00 29oC (84.2oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 09:30 30oC (86.0oF) 42%
SE (1400)
2b (4kt)
24/06/2019 09:00 29oC (84.2oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 08:30 31oC (87.8oF) 37% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 08:00 30oC (86.0oF) 44% VARIABLE 1b (2kt)
24/06/2019 07:30 27oC (80.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
24/06/2019 07:00 28oC (82.4oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 06:30 27oC (80.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 06:00 27oC (80.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
24/06/2019 05:30 29oC (84.2oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
24/06/2019 05:00 27oC (80.6oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
24/06/2019 04:30 26oC (78.8oF) 64% CALM
24/06/2019 04:00 26oC (78.8oF) 60% CALM

Station Observations for the last 24 hours