ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Andravida (Andravida) Longitute (Lon): 21.287 Latitute (Lat): 37.923 Altitute (Alt): 10m, Area:West Greece

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/12/2023 10:20 13oC (55.4oF) 54% /// ///
09/12/2023 09:50 12oC (53.6oF) 57% /// ///
09/12/2023 09:20 11oC (51.8oF) 66% /// ///
09/12/2023 08:50 10oC (50.0oF) 70% /// ///
09/12/2023 08:20 8oC (46.4oF) 81% /// ///
09/12/2023 07:50 7oC (44.6oF) 81% /// ///
09/12/2023 07:20 6oC (42.8oF) 86% /// ///
09/12/2023 06:50 5oC (41.0oF) 86% /// ///
09/12/2023 06:20 4oC (39.2oF) 86% /// ///
09/12/2023 05:50 4oC (39.2oF) 86% /// ///
09/12/2023 05:20 5oC (41.0oF) 80% /// ///
09/12/2023 04:50 5oC (41.0oF) 80% /// ///
09/12/2023 04:20 5oC (41.0oF) 80% /// ///
09/12/2023 03:50 4oC (39.2oF) 86% /// ///
09/12/2023 03:20 4oC (39.2oF) 86% /// ///

Station Observations for the last 24 hours