ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kozani (Kozani) Longitute (Lon): 21.84 Latitute (Lat): 40.29 Altitute (Alt): 621m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2024 00:50 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3400)
2b (5kt)
27/05/2024 00:20 11oC (51.8oF) 76%
N (3600)
2b (5kt)
26/05/2024 23:50 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2024 23:20 11oC (51.8oF) 71%
N (3500)
2b (4kt)
26/05/2024 22:50 11oC (51.8oF) 71%
N (0100)
2b (5kt)
26/05/2024 22:20 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2024 21:50 10oC (50.0oF) 76%
NE (0400)
2b (4kt)
26/05/2024 21:20 12oC (53.6oF) 61%
NE (0400)
2b (4kt)
26/05/2024 20:50 12oC (53.6oF) 61%
N (3600)
2b (4kt)
26/05/2024 20:20 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0200)
2b (4kt)
26/05/2024 19:50 13oC (55.4oF) 62%
NNE (0200)
2b (5kt)
26/05/2024 19:20 13oC (55.4oF) 62%
N (0100)
2b (5kt)
26/05/2024 18:50 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2024 18:20 16oC (60.8oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2024 17:50 17oC (62.6oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours