Ε.Μ.Υ.
  Ελλάδα SWC
   
  Ευρώπη SWC
   
  Ευρώπη Winds 050 FL
   
  Ευρώπη Winds 100 FL
   
  Ευρώπη Winds 180 FL
   
  Ευρώπη Winds 240 FL
   
  Ευρώπη Winds 300 FL
   
  Ευρώπη Winds 340 FL
   
  Ευρώπη Winds 390 FL
   
Image
Πρόγνωση Καιρού Παρών Καιρός Κλιματολογία Μετεωρολογία Ε.Μ.Υ. 11/12/2017
  Αεροναυτιλία Ναυτιλία Γεωργία Παροχή Υπηρεσιών  
     English
   Κύρια Σελίδα / Αεροναυτιλία
ΈΚΤΑΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ
Προειδοποιήσεις Καιρού Δελτία Θυελλωδών Ανέμων
Έλλάς: Κώδικες αεροδρομίων
Ευρώπη: Κώδικες αεροδρομίων
Η Μετεωρολογία στο διαδίκτυο
W.M.O
E.C.M.W.F.
Σχετικοί σύνδεσμοι
I.C.A.O.
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης στην αεροναυτιλία

Η ΕΜΥ από τον Απρίλιο του 2012 με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει οριστεί ως ο αποκλειστικός για την Ελλάδα Πάροχος Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Met. Provider) στα πλαίσια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky).

Η δε πιστοποίησή της ως Παρόχου Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑ) σύμφωνα με τις κοινές αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1035/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ πρόσφατα επαναπιστοποιήθηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2020.

Επιπροσθέτως τον Απρίλιο του 2016 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ανανέωσε την Πιστοποίησή της, κατά το Πρότυπο EN ISO 9001: 2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που αναπτύσσει και εφαρμόζει για την μετεωρολογική υποστήριξη της αεροναυτιλίας. Η τρέχουσα πιστοποίηση, που πραγματοποιήθηκε από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο Φορέα έχει διάρκεια ισχύος έως το Σεπτέμβριο του 2018.

Τονίζεται ότι η ΕΜΥ ως Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας δεν εισάγει διακρίσεις για λόγους εθνικότητας ή ταυτότητας ή κατηγορίας των χρηστών των μετεωρολογικών προϊόντων της σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Πιστοποιητικό ISO>     Πιστοποιητικό EEAA>
 
Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Ομάδα έργου