Εικόνα Radar: 12.01.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-16 02:00