Εικόνα Radar: 16.10.2019 17:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-16 17:00