Εικόνα Radar: 07.08.2020 09:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-07 09:00