Εικόνα Radar: 12.01.2019 21:20 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-19 21:15