Εικόνα Radar: 12.07.2019 07:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-22 07:00