Εικόνα Radar: 12.07.2019 13:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-18 23:15