Εικόνα Radar: 12.07.2019 14:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 10:30