Εικόνα Radar: 13.08.2019 19:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-12-07 19:00