Εικόνα Radar: 13.08.2019 19:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-21 20:00