Εικόνα Radar: 13.08.2019 23:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-12-07 18:45