Εικόνα Radar: 14.08.2019 03:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-12-07 18:45