Εικόνα Radar: 11.09.2019 14:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-11 22:15