Εικόνα Radar: 11.09.2019 16:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-16 09:30