Εικόνα Radar: 11.09.2019 19:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-16 10:00