Εικόνα Radar: 10.10.2019 08:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-15 00:30