Εικόνα Radar: 08.11.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2021-01-19 14:00