Εικόνα Radar: 08.11.2019 16:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-18 08:00