Εικόνα Radar: 14.02.2020 08:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-19 13:15