Εικόνα Radar: 14.02.2020 22:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-19 12:00