ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Useful Links

  • Ministry of Rural Development and Food

  • Agricultural University of Athens

  • CAgM-Commission for Agricultural Meteorology/WMO

  • WAMIS-World Agrometeorological Information Service

  • INSAM-International Society for Agricultural Meteorology

  • Drought Management Centre for Southeastern Europe