Εικόνα Radar: 11.07.2019 21:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-17 14:00