ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTS 292050Z 12008KT 9999 FEW030 20/14 Q1010 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LCLK 292100Z VRB02KT CAVOK 21/17 Q1011 NOSIG=