ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 07:20 2oC (35.6oF) 80% CALM
02/02/2023 06:50 0oC (32.0oF) 92% CALM
02/02/2023 06:20 -2oC (28.4oF) 92% CALM
02/02/2023 05:50 -3oC (26.6oF) 92% CALM
02/02/2023 05:20 -3oC (26.6oF) 100% CALM
02/02/2023 04:50 -3oC (26.6oF) 92% CALM
02/02/2023 04:20 -2oC (28.4oF) 86% CALM
02/02/2023 03:50 -2oC (28.4oF) 92% CALM
02/02/2023 03:20 -2oC (28.4oF) 92% CALM
02/02/2023 02:50 -3oC (26.6oF) 92% CALM
02/02/2023 01:50 -1oC (30.2oF) 50% CALM
02/02/2023 00:50 -1oC (30.2oF) 59% CALM
01/02/2023 23:50 -1oC (30.2oF) 68% CALM
01/02/2023 22:50 0oC (32.0oF) 86% CALM
01/02/2023 21:50 -1oC (30.2oF) 39% CALM

Station Observations for the last 24 hours