ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/04/2021 19:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
17/04/2021 18:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
17/04/2021 17:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
17/04/2021 16:50 12oC (53.6oF) 87%
SSW (2100)
2b (4kt)
17/04/2021 16:20 12oC (53.6oF) 81%
SSW (2000)
2b (4kt)
17/04/2021 15:50 12oC (53.6oF) 81%
S (1700)
2b (5kt)
17/04/2021 15:20 12oC (53.6oF) 81%
E (1000)
2b (6kt)
17/04/2021 14:50 13oC (55.4oF) 76%
E (0900)
2b (6kt)
17/04/2021 14:20 13oC (55.4oF) 76%
E (0800)
2b (6kt)
17/04/2021 13:50 13oC (55.4oF) 71%
E (0800)
3b (8kt)
17/04/2021 13:20 13oC (55.4oF) 76%
E (0900)
3b (8kt)
17/04/2021 12:50 13oC (55.4oF) 76%
E (0900)
3b (7kt)
17/04/2021 12:20 13oC (55.4oF) 71%
E (0900)
3b (9kt)
17/04/2021 11:50 13oC (55.4oF) 71% CALM
17/04/2021 11:20 13oC (55.4oF) 66% CALM

Station Observations for the last 24 hours