ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/11/2019 21:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 20:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 19:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 18:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
11/11/2019 17:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
11/11/2019 17:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
11/11/2019 16:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
11/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
11/11/2019 15:50 16oC (60.8oF) 71% CALM
11/11/2019 15:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
11/11/2019 14:50 18oC (64.4oF) 59% CALM
11/11/2019 14:20 19oC (66.2oF) 55% CALM
11/11/2019 13:50 19oC (66.2oF) 51% CALM
11/11/2019 13:20 20oC (68.0oF) 48% CALM
11/11/2019 12:50 20oC (68.0oF) 48% CALM

Station Observations for the last 24 hours