ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2022 14:20 31oC (87.8oF) 24% CALM
23/05/2022 13:50 32oC (89.6oF) 21%
SW (2200)
2b (4kt)
23/05/2022 13:20 33oC (91.4oF) 20% CALM
23/05/2022 12:50 33oC (91.4oF) 20%
S (1800)
2b (5kt)
23/05/2022 12:20 32oC (89.6oF) 21%
WSW (2500)
2b (5kt)
23/05/2022 11:50 32oC (89.6oF) 21%
S (1700)
3b (7kt)
23/05/2022 11:20 32oC (89.6oF) 25% CALM
23/05/2022 10:50 31oC (87.8oF) 32% CALM
23/05/2022 10:20 30oC (86.0oF) 34% CALM
23/05/2022 09:50 28oC (82.4oF) 44% CALM
23/05/2022 09:20 28oC (82.4oF) 44% CALM
23/05/2022 08:50 28oC (82.4oF) 44% CALM
23/05/2022 08:20 26oC (78.8oF) 50% CALM
23/05/2022 07:50 26oC (78.8oF) 53% CALM
23/05/2022 07:20 24oC (75.2oF) 60% CALM

Station Observations for the last 24 hours