ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 08:20 11oC (51.8oF) 66% CALM
03/04/2020 07:50 11oC (51.8oF) 66% CALM
03/04/2020 07:20 11oC (51.8oF) 66% CALM
03/04/2020 06:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
03/04/2020 06:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
03/04/2020 05:50 6oC (42.8oF) 86% CALM
03/04/2020 05:20 4oC (39.2oF) 93% CALM
03/04/2020 04:50 2oC (35.6oF) 93% CALM
03/04/2020 04:20 2oC (35.6oF) 93% CALM
03/04/2020 03:50 3oC (37.4oF) 93% CALM
03/04/2020 03:20 3oC (37.4oF) 86% CALM
03/04/2020 02:50 2oC (35.6oF) 93% CALM
03/04/2020 01:50 2oC (35.6oF) 93% CALM
03/04/2020 00:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
02/04/2020 23:50 6oC (42.8oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours