ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2019 09:20 19oC (66.2oF) 63%
NW (3200)
3b (8kt)
20/09/2019 08:50 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
2b (5kt)
20/09/2019 08:20 17oC (62.6oF) 77%
WNW (3000)
3b (8kt)
20/09/2019 07:50 16oC (60.8oF) 82%
NW (3100)
3b (8kt)
20/09/2019 07:20 16oC (60.8oF) 76%
NNW (3300)
4b (12kt)
20/09/2019 06:50 16oC (60.8oF) 82%
NW (3100)
2b (4kt)
20/09/2019 06:20 16oC (60.8oF) 87%
N (0100)
3b (9kt)
20/09/2019 05:50 16oC (60.8oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)
20/09/2019 05:20 16oC (60.8oF) 87%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/09/2019 04:50 16oC (60.8oF) 93%
NNW (3400)
2b (5kt)
20/09/2019 04:20 16oC (60.8oF) 93%
NNW (3400)
3b (8kt)
20/09/2019 03:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
20/09/2019 03:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
20/09/2019 02:50 18oC (64.4oF) 87%
ENE (0600)
2b (6kt)
20/09/2019 01:50 19oC (66.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours