ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2021 17:20 16oC (60.8oF) 54%
E (1000)
2b (4kt)
23/09/2021 16:50 16oC (60.8oF) 54%
E (0800)
2b (5kt)
23/09/2021 16:20 18oC (64.4oF) 44%
E (0800)
3b (7kt)
23/09/2021 15:50 20oC (68.0oF) 39%
E (0800)
3b (7kt)
23/09/2021 15:20 21oC (69.8oF) 34%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/09/2021 14:50 22oC (71.6oF) 30% CALM
23/09/2021 14:20 22oC (71.6oF) 30%
N (3500)
2b (4kt)
23/09/2021 13:50 22oC (71.6oF) 28% CALM
23/09/2021 13:20 23oC (73.4oF) 28% CALM
23/09/2021 12:50 21oC (69.8oF) 32% CALM
23/09/2021 12:20 22oC (71.6oF) 30%
E (1000)
2b (4kt)
23/09/2021 11:50 22oC (71.6oF) 32%
N (3500)
2b (5kt)
23/09/2021 11:20 21oC (69.8oF) 32%
NNE (0300)
2b (6kt)
23/09/2021 10:50 22oC (71.6oF) 30%
NNE (0200)
3b (7kt)
23/09/2021 10:20 21oC (69.8oF) 32%
NE (0400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours