ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 07:20 0oC (32.0oF) 86% CALM
24/01/2020 06:50 -2oC (28.4oF) 74% CALM
24/01/2020 06:20 -3oC (26.6oF) 86% CALM
24/01/2020 05:50 -5oC (23.0oF) 92% CALM
24/01/2020 05:20 -4oC (24.8oF) 92% CALM
24/01/2020 04:50 -4oC (24.8oF) 100% CALM
24/01/2020 04:20 -3oC (26.6oF) 92% CALM
24/01/2020 03:50 -2oC (28.4oF) 92% CALM
24/01/2020 03:20 -3oC (26.6oF) 92% CALM
24/01/2020 02:50 -3oC (26.6oF) 92% CALM
24/01/2020 01:50 1oC (33.8oF) 80% CALM
24/01/2020 00:50 1oC (33.8oF) 86% CALM
23/01/2020 23:50 1oC (33.8oF) 86%
W (2600)
2b (5kt)
23/01/2020 22:50 1oC (33.8oF) 86%
W (2800)
2b (4kt)
23/01/2020 21:50 1oC (33.8oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours