ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2021 09:50 5oC (41.0oF) 60%
WNW (3000)
3b (9kt)
27/01/2021 09:20 5oC (41.0oF) 60%
WNW (3000)
4b (12kt)
27/01/2021 08:50 4oC (39.2oF) 64%
NW (3200)
4b (15kt)
27/01/2021 08:20 4oC (39.2oF) 64%
NNW (3300)
4b (14kt)
27/01/2021 07:50 4oC (39.2oF) 64%
NW (3200)
4b (13kt)
27/01/2021 06:50 4oC (39.2oF) 60%
W (2800)
4b (13kt)
27/01/2021 06:20 3oC (37.4oF) 64%
W (2800)
4b (12kt)
27/01/2021 05:50 3oC (37.4oF) 64%
WNW (2900)
3b (8kt)
27/01/2021 05:20 3oC (37.4oF) 60%
W (2800)
2b (6kt)
27/01/2021 04:50 3oC (37.4oF) 60%
W (2800)
4b (11kt)
27/01/2021 04:20 3oC (37.4oF) 60%
WNW (2900)
4b (11kt)
27/01/2021 03:50 3oC (37.4oF) 60%
W (2800)
3b (10kt)
27/01/2021 03:20 3oC (37.4oF) 60%
WNW (2900)
4b (14kt)
27/01/2021 02:50 3oC (37.4oF) 60%
WNW (2900)
4b (11kt)
27/01/2021 01:50 4oC (39.2oF) 60%
WNW (2900)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours