ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2021 17:20 17oC (62.6oF) 41%
N (3600)
2b (4kt)
23/09/2021 16:50 18oC (64.4oF) 39%
N (0100)
2b (6kt)
23/09/2021 16:20 19oC (66.2oF) 36%
NNE (0300)
2b (4kt)
23/09/2021 15:50 21oC (69.8oF) 32%
NNE (0300)
2b (4kt)
23/09/2021 15:20 21oC (69.8oF) 30%
ENE (0600)
2b (6kt)
23/09/2021 14:50 21oC (69.8oF) 32%
E (0800)
3b (8kt)
23/09/2021 14:20 22oC (71.6oF) 30%
ENE (0600)
3b (8kt)
23/09/2021 13:50 22oC (71.6oF) 30%
NE (0400)
3b (10kt)
23/09/2021 13:20 22oC (71.6oF) 30%
NE (0500)
3b (10kt)
23/09/2021 12:50 22oC (71.6oF) 30%
NE (0500)
3b (10kt)
23/09/2021 12:20 22oC (71.6oF) 28%
NNE (0300)
3b (8kt)
23/09/2021 11:50 21oC (69.8oF) 30%
N (3500)
3b (10kt)
23/09/2021 11:20 22oC (71.6oF) 28%
N (3500)
3b (9kt)
23/09/2021 10:50 21oC (69.8oF) 30%
NE (0500)
3b (7kt)
23/09/2021 10:20 21oC (69.8oF) 30%
NE (0400)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours