ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 07:20 16oC (60.8oF) 44%
NW (3100)
3b (7kt)
20/04/2021 06:50 16oC (60.8oF) 41%
W (2800)
2b (6kt)
20/04/2021 06:20 15oC (59.0oF) 44%
W (2700)
3b (7kt)
20/04/2021 05:50 14oC (57.2oF) 50%
W (2800)
4b (12kt)
20/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 57%
WNW (2900)
3b (7kt)
20/04/2021 04:50 9oC (48.2oF) 70%
NNW (3300)
2b (5kt)
20/04/2021 04:20 7oC (44.6oF) 75%
N (3500)
2b (6kt)
20/04/2021 03:20 7oC (44.6oF) 75%
NNW (3300)
2b (4kt)
20/04/2021 02:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3300)
1b (3kt)
20/04/2021 01:50 10oC (50.0oF) 61%
W (2700)
3b (8kt)
20/04/2021 00:50 10oC (50.0oF) 61%
W (2700)
3b (10kt)
19/04/2021 21:50 12oC (53.6oF) 53%
W (2700)
3b (10kt)
19/04/2021 20:50 10oC (50.0oF) 66%
WSW (2500)
2b (5kt)
19/04/2021 18:50 11oC (51.8oF) 66%
W (2800)
2b (6kt)
19/04/2021 17:50 12oC (53.6oF) 57%
W (2800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours