ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/12/2023 22:50 7oC (44.6oF) 81% CALM
10/12/2023 21:50 7oC (44.6oF) 81% CALM
10/12/2023 20:50 8oC (46.4oF) 75%
W (2700)
2b (5kt)
10/12/2023 19:50 8oC (46.4oF) 81%
W (2800)
2b (6kt)
10/12/2023 18:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2800)
3b (8kt)
10/12/2023 17:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
10/12/2023 17:20 9oC (48.2oF) 81% CALM
10/12/2023 16:50 9oC (48.2oF) 81%
W (2600)
2b (6kt)
10/12/2023 16:20 9oC (48.2oF) 75%
WNW (2900)
2b (6kt)
10/12/2023 15:20 9oC (48.2oF) 81%
NNW (3300)
2b (4kt)
10/12/2023 14:50 9oC (48.2oF) 81%
NNW (3400)
2b (4kt)
10/12/2023 14:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
10/12/2023 13:50 12oC (53.6oF) 66% CALM
10/12/2023 13:20 12oC (53.6oF) 66% CALM
10/12/2023 12:50 12oC (53.6oF) 66% CALM

Station Observations for the last 24 hours