ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2022 14:20 27oC (80.6oF) 50%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/05/2022 13:50 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/05/2022 13:20 29oC (84.2oF) 34%
E (0900)
3b (9kt)
23/05/2022 12:50 29oC (84.2oF) 36%
E (0900)
3b (8kt)
23/05/2022 12:20 28oC (82.4oF) 47%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/05/2022 11:50 27oC (80.6oF) 50%
ENE (0600)
2b (6kt)
23/05/2022 11:20 28oC (82.4oF) 47%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/05/2022 10:50 27oC (80.6oF) 47%
E (0900)
3b (8kt)
23/05/2022 10:20 27oC (80.6oF) 47%
E (1000)
3b (7kt)
23/05/2022 09:50 26oC (78.8oF) 50%
E (0800)
3b (7kt)
23/05/2022 09:20 26oC (78.8oF) 50%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/05/2022 08:50 25oC (77.0oF) 56%
E (1000)
3b (7kt)
23/05/2022 08:20 24oC (75.2oF) 60%
E (0800)
3b (7kt)
23/05/2022 07:50 24oC (75.2oF) 60%
E (0900)
2b (6kt)
23/05/2022 07:20 23oC (73.4oF) 64%
E (0900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours