ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 07:20 4oC (39.2oF) 80%
W (2800)
2b (6kt)
24/01/2020 06:50 4oC (39.2oF) 80%
WNW (3000)
2b (5kt)
24/01/2020 06:20 4oC (39.2oF) 80% CALM
24/01/2020 05:50 4oC (39.2oF) 80%
WNW (2900)
2b (5kt)
24/01/2020 05:20 4oC (39.2oF) 75%
W (2800)
2b (5kt)
24/01/2020 04:50 4oC (39.2oF) 75%
W (2800)
2b (5kt)
24/01/2020 04:20 4oC (39.2oF) 80%
W (2700)
2b (6kt)
24/01/2020 03:50 4oC (39.2oF) 80%
W (2700)
2b (5kt)
24/01/2020 03:20 3oC (37.4oF) 86%
WSW (2500)
2b (6kt)
24/01/2020 02:50 3oC (37.4oF) 86%
WSW (2400)
2b (4kt)
24/01/2020 01:50 3oC (37.4oF) 80%
W (2600)
2b (5kt)
24/01/2020 00:50 1oC (33.8oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
23/01/2020 23:50 2oC (35.6oF) 86%
W (2800)
2b (4kt)
23/01/2020 22:50 1oC (33.8oF) 86%
W (2800)
2b (4kt)
23/01/2020 21:50 1oC (33.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours