ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/11/2019 22:50 12oC (53.6oF) 100%
SW (2300)
2b (4kt)
17/11/2019 21:50 13oC (55.4oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
17/11/2019 20:50 14oC (57.2oF) 100%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/11/2019 19:50 13oC (55.4oF) 100%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/11/2019 18:50 13oC (55.4oF) 100%
NW (3100)
2b (4kt)
17/11/2019 17:50 14oC (57.2oF) 93%
NW (3200)
2b (4kt)
17/11/2019 17:20 14oC (57.2oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/11/2019 16:50 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
1b (3kt)
17/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 87%
NW (3200)
2b (4kt)
17/11/2019 15:50 15oC (59.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/11/2019 15:20 16oC (60.8oF) 82%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/11/2019 14:50 16oC (60.8oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
17/11/2019 14:20 17oC (62.6oF) 82%
NNW (3300)
2b (4kt)
17/11/2019 13:50 17oC (62.6oF) 82%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/11/2019 13:20 18oC (64.4oF) 77%
N (3500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours