ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/01/2021 05:20 4oC (39.2oF) 80%
W (2700)
3b (7kt)
15/01/2021 04:50 4oC (39.2oF) 80%
W (2800)
3b (8kt)
15/01/2021 04:20 4oC (39.2oF) 80%
WNW (3000)
3b (7kt)
15/01/2021 03:50 3oC (37.4oF) 86%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/01/2021 02:50 3oC (37.4oF) 86%
W (2800)
3b (8kt)
15/01/2021 01:50 4oC (39.2oF) 75%
W (2700)
3b (8kt)
15/01/2021 00:50 4oC (39.2oF) 80%
NNW (3300)
4b (11kt)
14/01/2021 23:50 4oC (39.2oF) 80%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
14/01/2021 22:50 5oC (41.0oF) 75%
N (0100)
4b (12kt)
14/01/2021 21:50 7oC (44.6oF) 75%
N (0100)
3b (7kt)
14/01/2021 20:50 7oC (44.6oF) 75%
NNW (3300)
2b (4kt)
14/01/2021 19:50 7oC (44.6oF) 75%
NNW (3400)
2b (4kt)
14/01/2021 18:50 6oC (42.8oF) 75%
S (1700)
2b (4kt)
14/01/2021 17:50 6oC (42.8oF) 75% CALM
14/01/2021 17:20 6oC (42.8oF) 75%
W (2600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours