ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2019 20:50 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2500)
2b (4kt)
24/05/2019 19:50 16oC (60.8oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
24/05/2019 18:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
24/05/2019 17:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
24/05/2019 17:20 21oC (69.8oF) 63% CALM
24/05/2019 16:50 22oC (71.6oF) 59%
NNE (0300)
2b (4kt)
24/05/2019 16:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
24/05/2019 15:50 24oC (75.2oF) 49% CALM
24/05/2019 15:20 21oC (69.8oF) 59%
NW (3100)
2b (4kt)
24/05/2019 14:50 24oC (75.2oF) 40%
E (1000)
2b (5kt)
24/05/2019 14:20 23oC (73.4oF) 43%
ESE (1200)
2b (6kt)
24/05/2019 13:50 24oC (75.2oF) 40%
E (0900)
2b (6kt)
24/05/2019 13:20 24oC (75.2oF) 46%
E (0900)
3b (9kt)
24/05/2019 12:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
3b (10kt)
24/05/2019 12:20 24oC (75.2oF) 43%
E (1000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours