ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 07:20 7oC (44.6oF) 60% CALM
02/02/2023 06:50 5oC (41.0oF) 65% CALM
02/02/2023 06:20 4oC (39.2oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 05:50 2oC (35.6oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 05:20 2oC (35.6oF) 69%
NW (3200)
2b (4kt)
02/02/2023 04:50 1oC (33.8oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 04:20 3oC (37.4oF) 64%
WNW (2900)
2b (4kt)
02/02/2023 03:50 3oC (37.4oF) 64%
WNW (2900)
2b (4kt)
02/02/2023 03:20 3oC (37.4oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 02:50 3oC (37.4oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
02/02/2023 01:50 2oC (35.6oF) 69%
W (2700)
2b (5kt)
02/02/2023 00:50 3oC (37.4oF) 64%
WSW (2500)
2b (5kt)
01/02/2023 23:50 1oC (33.8oF) 74%
NNW (3300)
2b (4kt)
01/02/2023 22:50 3oC (37.4oF) 64%
WNW (3000)
2b (4kt)
01/02/2023 21:50 1oC (33.8oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours