ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 08:20 12oC (53.6oF) 71%
E (0800)
2b (6kt)
03/04/2020 07:50 12oC (53.6oF) 71%
E (0900)
2b (6kt)
03/04/2020 07:20 11oC (51.8oF) 76%
SE (1400)
2b (6kt)
03/04/2020 06:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
03/04/2020 06:20 9oC (48.2oF) 87%
WNW (3000)
1b (3kt)
03/04/2020 05:50 6oC (42.8oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
03/04/2020 05:20 5oC (41.0oF) 93% CALM
03/04/2020 04:50 4oC (39.2oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
03/04/2020 04:20 3oC (37.4oF) 93%
WNW (2900)
2b (5kt)
03/04/2020 03:50 3oC (37.4oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
03/04/2020 03:20 3oC (37.4oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
03/04/2020 02:50 2oC (35.6oF) 100%
WNW (2900)
2b (4kt)
03/04/2020 01:50 3oC (37.4oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
02/04/2020 23:50 4oC (39.2oF) 93% CALM
02/04/2020 22:50 4oC (39.2oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours