ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/10/2020 20:50 13oC (55.4oF) 81%
W (2800)
2b (4kt)
27/10/2020 19:50 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
2b (4kt)
27/10/2020 18:50 14oC (57.2oF) 76%
NW (3200)
2b (4kt)
27/10/2020 17:50 15oC (59.0oF) 76%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/10/2020 17:20 16oC (60.8oF) 67% CALM
27/10/2020 16:50 16oC (60.8oF) 71% CALM
27/10/2020 16:20 18oC (64.4oF) 67%
SSE (1500)
2b (4kt)
27/10/2020 15:50 19oC (66.2oF) 67%
ESE (1100)
2b (6kt)
27/10/2020 15:20 20oC (68.0oF) 63%
ESE (1100)
2b (6kt)
27/10/2020 14:50 21oC (69.8oF) 55%
ESE (1100)
3b (7kt)
27/10/2020 14:20 21oC (69.8oF) 55%
E (1000)
2b (6kt)
27/10/2020 13:50 21oC (69.8oF) 55%
E (0900)
2b (6kt)
27/10/2020 13:20 22oC (71.6oF) 45%
E (0900)
2b (6kt)
27/10/2020 12:50 22oC (71.6oF) 42%
E (1000)
3b (7kt)
27/10/2020 12:20 22oC (71.6oF) 40%
E (0800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours