ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/01/2021 14:20 11oC (51.8oF) 100%
E (1000)
3b (10kt)
15/01/2021 13:50 11oC (51.8oF) 100%
E (1000)
3b (8kt)
15/01/2021 13:20 11oC (51.8oF) 100%
E (0900)
3b (10kt)
15/01/2021 12:20 11oC (51.8oF) 93%
E (0800)
4b (13kt)
15/01/2021 11:50 11oC (51.8oF) 93%
E (0800)
4b (12kt)
15/01/2021 11:20 11oC (51.8oF) 100%
ENE (0600)
4b (14kt)
15/01/2021 10:50 11oC (51.8oF) 100%
ENE (0600)
4b (13kt)
15/01/2021 10:20 11oC (51.8oF) 100%
ENE (0600)
4b (13kt)
15/01/2021 09:50 13oC (55.4oF) 100%
ENE (0600)
4b (12kt)
15/01/2021 09:20 13oC (55.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
15/01/2021 08:50 13oC (55.4oF) 100%
WSW (2500)
2b (6kt)
15/01/2021 08:20 13oC (55.4oF) 100%
W (2600)
3b (7kt)
15/01/2021 07:50 13oC (55.4oF) 100%
WNW (3000)
2b (6kt)
15/01/2021 07:20 13oC (55.4oF) 100%
W (2600)
2b (6kt)
15/01/2021 06:50 13oC (55.4oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours