ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2019 20:50 17oC (62.6oF) 67%
W (2700)
4b (14kt)
24/05/2019 20:20 18oC (64.4oF) 67%
W (2800)
4b (12kt)
24/05/2019 19:50 18oC (64.4oF) 67%
W (2800)
4b (14kt)
24/05/2019 19:20 18oC (64.4oF) 72%
W (2700)
4b (14kt)
24/05/2019 18:50 18oC (64.4oF) 72%
W (2700)
4b (14kt)
24/05/2019 18:20 18oC (64.4oF) 72%
WNW (2900)
3b (10kt)
24/05/2019 17:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2800)
3b (10kt)
24/05/2019 17:20 19oC (66.2oF) 67%
W (2800)
4b (13kt)
24/05/2019 16:50 21oC (69.8oF) 55%
W (2800)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
24/05/2019 16:20 22oC (71.6oF) 52%
W (2800)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
24/05/2019 15:50 22oC (71.6oF) 52%
W (2800)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
24/05/2019 14:50 22oC (71.6oF) 52%
W (2700)
5b (17kt)
24/05/2019 14:20 23oC (73.4oF) 52%
W (2700)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
24/05/2019 13:50 23oC (73.4oF) 52%
W (2600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
24/05/2019 13:20 22oC (71.6oF) 56%
W (2700)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)

Station Observations for the last 24 hours