ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 06:50 9oC (48.2oF) 75%
W (2600)
3b (8kt)
02/02/2023 06:20 8oC (46.4oF) 81%
WSW (2400)
3b (8kt)
02/02/2023 05:50 8oC (46.4oF) 81%
WSW (2400)
3b (8kt)
02/02/2023 05:20 8oC (46.4oF) 75%
WSW (2400)
2b (6kt)
02/02/2023 04:50 8oC (46.4oF) 75%
WSW (2400)
2b (6kt)
02/02/2023 04:20 7oC (44.6oF) 81%
WSW (2500)
2b (6kt)
02/02/2023 03:50 7oC (44.6oF) 81%
WSW (2400)
2b (6kt)
02/02/2023 03:20 6oC (42.8oF) 75%
WSW (2500)
2b (6kt)
02/02/2023 02:50 6oC (42.8oF) 75%
WSW (2500)
2b (6kt)
02/02/2023 02:20 4oC (39.2oF) 86% CALM
02/02/2023 01:50 4oC (39.2oF) 86% CALM
02/02/2023 01:20 4oC (39.2oF) 80% CALM
02/02/2023 00:50 4oC (39.2oF) 80% CALM
02/02/2023 00:20 4oC (39.2oF) 80% CALM
01/02/2023 23:50 4oC (39.2oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours