ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2019 00:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
17/11/2019 23:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
17/11/2019 23:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
17/11/2019 22:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
17/11/2019 22:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/11/2019 21:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/11/2019 21:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/11/2019 20:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/11/2019 20:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
17/11/2019 19:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
17/11/2019 19:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
17/11/2019 18:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
17/11/2019 18:20 18oC (64.4oF) 82%
ESE (1200)
1b (3kt)
17/11/2019 17:50 18oC (64.4oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
17/11/2019 17:20 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours