ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/10/2020 20:20 18oC (64.4oF) 82% CALM
27/10/2020 19:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
27/10/2020 19:20 18oC (64.4oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
27/10/2020 18:50 18oC (64.4oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
27/10/2020 18:20 18oC (64.4oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/10/2020 17:50 18oC (64.4oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)
27/10/2020 17:20 19oC (66.2oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)
27/10/2020 16:50 19oC (66.2oF) 82%
NW (3100)
2b (6kt)
27/10/2020 16:20 19oC (66.2oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
27/10/2020 15:50 19oC (66.2oF) 82%
NW (3100)
2b (6kt)
27/10/2020 15:20 21oC (69.8oF) 68%
NW (3200)
3b (10kt)
27/10/2020 14:50 21oC (69.8oF) 68%
NW (3100)
3b (10kt)
27/10/2020 14:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
4b (12kt)
27/10/2020 13:50 22oC (71.6oF) 64%
WNW (2900)
4b (12kt)
27/10/2020 13:20 22oC (71.6oF) 68%
NW (3200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours