ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2022 13:50 27oC (80.6oF) 50%
W (2800)
4b (13kt)
23/05/2022 13:20 27oC (80.6oF) 50%
W (2700)
4b (12kt)
23/05/2022 12:50 26oC (78.8oF) 53%
W (2800)
4b (14kt)
23/05/2022 12:20 26oC (78.8oF) 57%
WNW (3000)
4b (14kt)
23/05/2022 11:50 26oC (78.8oF) 57%
WNW (2900)
4b (13kt)
23/05/2022 11:20 26oC (78.8oF) 57%
WNW (2900)
4b (13kt)
23/05/2022 10:50 26oC (78.8oF) 53%
W (2800)
4b (12kt)
23/05/2022 10:20 26oC (78.8oF) 53%
WNW (2900)
4b (14kt)
23/05/2022 09:50 26oC (78.8oF) 53%
WNW (2900)
4b (14kt)
23/05/2022 09:20 27oC (80.6oF) 50%
W (2800)
4b (15kt)
23/05/2022 08:50 27oC (80.6oF) 50%
W (2700)
4b (14kt)
23/05/2022 08:20 26oC (78.8oF) 50%
W (2800)
4b (13kt)
23/05/2022 07:50 26oC (78.8oF) 50%
W (2800)
4b (14kt)
23/05/2022 07:20 26oC (78.8oF) 50%
W (2800)
3b (10kt)
23/05/2022 06:50 25oC (77.0oF) 53%
W (2700)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours