ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 07:50 13oC (55.4oF) 76%
E (1000)
3b (9kt)
03/04/2020 07:20 12oC (53.6oF) 81%
E (1000)
3b (10kt)
03/04/2020 06:50 12oC (53.6oF) 81%
E (1000)
3b (10kt)
03/04/2020 06:20 12oC (53.6oF) 87%
E (1000)
3b (10kt)
03/04/2020 05:50 11oC (51.8oF) 93%
E (1000)
2b (6kt)
03/04/2020 05:20 11oC (51.8oF) 93%
SE (1300)
2b (5kt)
03/04/2020 04:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
03/04/2020 04:20 11oC (51.8oF) 93%
SE (1300)
2b (5kt)
03/04/2020 03:50 11oC (51.8oF) 93%
SE (1300)
2b (5kt)
03/04/2020 03:20 11oC (51.8oF) 93%
SSE (1600)
2b (4kt)
03/04/2020 02:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
03/04/2020 02:20 11oC (51.8oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
03/04/2020 01:50 11oC (51.8oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
03/04/2020 01:20 11oC (51.8oF) 87%
SE (1300)
2b (4kt)
03/04/2020 00:50 11oC (51.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours