ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 16:50 20oC (68.0oF) 55%
N (3500)
2b (4kt)
21/09/2019 16:20 20oC (68.0oF) 55%
N (3600)
2b (6kt)
21/09/2019 15:50 21oC (69.8oF) 48%
N (0100)
3b (7kt)
21/09/2019 15:20 21oC (69.8oF) 52%
N (0100)
3b (9kt)
21/09/2019 14:50 22oC (71.6oF) 45%
NNE (0200)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
21/09/2019 13:50 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0200)
3b (10kt)
21/09/2019 13:20 23oC (73.4oF) 52%
N (3600)
3b (7kt)
21/09/2019 12:50 23oC (73.4oF) 52%
N (3500)
2b (6kt)
21/09/2019 12:20 23oC (73.4oF) 56%
NNE (0200)
3b (7kt)
21/09/2019 11:50 22oC (71.6oF) 59%
NNE (0200)
2b (5kt)
21/09/2019 11:20 23oC (73.4oF) 56%
NE (0500)
3b (9kt)
21/09/2019 10:50 23oC (73.4oF) 56%
NNE (0300)
4b (12kt)
21/09/2019 10:20 22oC (71.6oF) 56%
NE (0400)
4b (14kt)
21/09/2019 09:50 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0300)
4b (14kt)
21/09/2019 09:20 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0300)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours