ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 05:20 24oC (75.2oF) 68% CALM
19/07/2019 04:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
19/07/2019 04:20 21oC (69.8oF) 82% CALM
19/07/2019 03:50 21oC (69.8oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
19/07/2019 03:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
19/07/2019 02:50 20oC (68.0oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
19/07/2019 02:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
19/07/2019 01:50 20oC (68.0oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
19/07/2019 01:20 20oC (68.0oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
19/07/2019 00:50 20oC (68.0oF) 88%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/07/2019 00:20 20oC (68.0oF) 88%
WNW (2900)
2b (4kt)
18/07/2019 23:50 21oC (69.8oF) 82%
W (2800)
2b (4kt)
18/07/2019 23:20 21oC (69.8oF) 72% CALM
18/07/2019 22:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
18/07/2019 22:20 21oC (69.8oF) 72%
WNW (2900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours