ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/12/2023 22:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
10/12/2023 22:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
10/12/2023 21:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
10/12/2023 21:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
10/12/2023 20:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
10/12/2023 20:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
10/12/2023 19:50 12oC (53.6oF) 76%
S (1800)
2b (4kt)
10/12/2023 19:20 13oC (55.4oF) 76%
S (1800)
2b (4kt)
10/12/2023 18:50 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2023 18:20 13oC (55.4oF) 71%
SSE (1500)
2b (5kt)
10/12/2023 17:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2023 17:20 13oC (55.4oF) 81%
SE (1400)
2b (4kt)
10/12/2023 16:50 13oC (55.4oF) 81%
SE (1400)
2b (4kt)
10/12/2023 16:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2023 15:50 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours