ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2021 17:20 19oC (66.2oF) 67%
NNE (0300)
4b (12kt)
23/09/2021 16:50 19oC (66.2oF) 67%
NNE (0300)
4b (12kt)
23/09/2021 16:20 19oC (66.2oF) 67%
NNE (0300)
4b (13kt)
23/09/2021 15:50 19oC (66.2oF) 67%
NNE (0300)
4b (13kt)
23/09/2021 15:20 20oC (68.0oF) 63%
NNE (0200)
4b (15kt)
23/09/2021 14:50 20oC (68.0oF) 63%
NNE (0200)
4b (15kt)
23/09/2021 14:20 20oC (68.0oF) 67%
NNE (0300)
4b (15kt)
23/09/2021 13:50 20oC (68.0oF) 67%
NNE (0300)
4b (15kt)
23/09/2021 13:20 21oC (69.8oF) 63%
NNE (0300)
4b (16kt)
23/09/2021 12:50 21oC (69.8oF) 63%
NNE (0300)
4b (16kt)
23/09/2021 12:20 21oC (69.8oF) 63%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/09/2021 11:50 21oC (69.8oF) 63%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/09/2021 11:20 19oC (66.2oF) 82%
NNE (0200)
4b (14kt)
23/09/2021 10:50 19oC (66.2oF) 82%
NNE (0300)
4b (14kt)
23/09/2021 10:20 21oC (69.8oF) 77%
N (0100)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours