ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 06:50 11oC (51.8oF) 49%
NNW (3400)
4b (15kt)
24/01/2020 06:20 10oC (50.0oF) 53%
NNW (3400)
4b (15kt)
24/01/2020 05:50 10oC (50.0oF) 53%
NNW (3400)
4b (15kt)
24/01/2020 05:20 10oC (50.0oF) 53%
NNW (3400)
4b (15kt)
24/01/2020 04:50 10oC (50.0oF) 53%
NNW (3300)
4b (13kt)
24/01/2020 04:20 10oC (50.0oF) 49%
NNW (3300)
4b (13kt)
24/01/2020 03:50 10oC (50.0oF) 49%
NNW (3300)
4b (13kt)
24/01/2020 03:20 10oC (50.0oF) 49%
NNW (3300)
4b (15kt)
24/01/2020 02:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3500)
4b (15kt)
24/01/2020 02:20 11oC (51.8oF) 53%
N (3500)
4b (15kt)
24/01/2020 01:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3500)
4b (15kt)
24/01/2020 01:20 11oC (51.8oF) 53%
N (3500)
5b (18kt)
24/01/2020 00:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3500)
5b (18kt)
24/01/2020 00:20 11oC (51.8oF) 53%
NNW (3400)
5b (18kt)
23/01/2020 23:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours