ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/10/2020 20:20 18oC (64.4oF) 82% CALM
27/10/2020 19:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
27/10/2020 19:20 18oC (64.4oF) 82% CALM
27/10/2020 18:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
27/10/2020 18:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
27/10/2020 17:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
27/10/2020 17:20 19oC (66.2oF) 87% CALM
27/10/2020 16:50 19oC (66.2oF) 87% CALM
27/10/2020 16:20 21oC (69.8oF) 77% CALM
27/10/2020 15:50 21oC (69.8oF) 77%
WNW (3000)
3b (9kt)
27/10/2020 15:20 22oC (71.6oF) 72%
WNW (3000)
1b (3kt)
27/10/2020 14:50 22oC (71.6oF) 77%
NW (3200)
3b (8kt)
27/10/2020 14:20 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3400)
3b (10kt)
27/10/2020 13:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3200)
3b (10kt)
27/10/2020 13:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours