ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2019 20:20 18oC (64.4oF) 82% CALM
24/05/2019 19:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
24/05/2019 19:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
24/05/2019 18:50 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
24/05/2019 18:20 21oC (69.8oF) 59%
WNW (2900)
4b (12kt)
24/05/2019 17:50 21oC (69.8oF) 59%
WNW (2900)
4b (12kt)
24/05/2019 17:20 22oC (71.6oF) 52%
NW (3200)
5b (17kt)
24/05/2019 16:50 22oC (71.6oF) 52%
NW (3200)
5b (17kt)
24/05/2019 16:20 22oC (71.6oF) 68%
NW (3200)
4b (13kt)
24/05/2019 15:50 22oC (71.6oF) 68%
NW (3100)
5b (17kt)
24/05/2019 15:20 22oC (71.6oF) 64%
NW (3200)
5b (17kt)
24/05/2019 14:50 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3300)
5b (19kt)
24/05/2019 14:20 23oC (73.4oF) 64%
WNW (3000)
5b (21kt)
24/05/2019 13:50 23oC (73.4oF) 64%
WNW (3000)
6b (22kt)
24/05/2019 13:20 23oC (73.4oF) 64%
NW (3100)
5b (21kt)

Station Observations for the last 24 hours