ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/04/2021 19:20 23oC (73.4oF) 60%
ESE (1200)
2b (6kt)
17/04/2021 18:50 23oC (73.4oF) 60%
S (1700)
3b (7kt)
17/04/2021 18:20 24oC (75.2oF) 49%
SSW (2000)
3b (7kt)
17/04/2021 17:50 24oC (75.2oF) 56%
SSW (2100)
4b (11kt)
17/04/2021 17:20 24oC (75.2oF) 40%
SSE (1500)
4b (13kt)
17/04/2021 16:50 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
17/04/2021 16:20 19oC (66.2oF) 82%
N (3500)
2b (5kt)
17/04/2021 15:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 2b (4kt)
17/04/2021 15:20 19oC (66.2oF) 82%
W (2800)
2b (6kt)
17/04/2021 14:50 20oC (68.0oF) 72%
E (1000)
2b (4kt)
17/04/2021 14:20 20oC (68.0oF) 77%
WNW (2900)
3b (10kt)
17/04/2021 13:50 22oC (71.6oF) 68%
SW (2300)
4b (11kt)
17/04/2021 13:20 24oC (75.2oF) 64%
SW (2200)
2b (5kt)
17/04/2021 12:50 27oC (80.6oF) 57%
WSW (2400)
4b (13kt)
17/04/2021 12:20 29oC (84.2oF) 47%
S (1700)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours