ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 21:50 23oC (73.4oF) 68%
WNW (3000)
3b (9kt)
14/07/2020 21:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
3b (10kt)
14/07/2020 20:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
3b (10kt)
14/07/2020 20:20 23oC (73.4oF) 73%
NW (3200)
3b (10kt)
14/07/2020 19:50 23oC (73.4oF) 73%
NW (3200)
3b (10kt)
14/07/2020 19:20 24oC (75.2oF) 68%
NW (3200)
4b (12kt)
14/07/2020 18:50 24oC (75.2oF) 64%
NW (3100)
4b (14kt)
14/07/2020 18:20 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
4b (13kt)
14/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
4b (13kt)
14/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 64%
WNW (2900)
4b (13kt)
14/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 64%
WNW (2900)
4b (13kt)
14/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 53%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 53%
NW (3100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours