ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/11/2019 00:20 15oC (59.0oF) 93%
S (1800)
2b (6kt)
17/11/2019 23:50 15oC (59.0oF) 93%
S (1800)
2b (6kt)
17/11/2019 23:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
17/11/2019 22:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
17/11/2019 22:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (6kt)
17/11/2019 21:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (6kt)
17/11/2019 21:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
17/11/2019 20:50 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
17/11/2019 20:20 17oC (62.6oF) 82%
S (1800)
2b (6kt)
17/11/2019 19:50 17oC (62.6oF) 82%
S (1800)
2b (6kt)
17/11/2019 19:20 18oC (64.4oF) 82%
S (1800)
2b (5kt)
17/11/2019 18:50 18oC (64.4oF) 82%
S (1700)
2b (5kt)
17/11/2019 18:20 18oC (64.4oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
17/11/2019 17:50 18oC (64.4oF) 82%
S (1800)
2b (5kt)
17/11/2019 17:20 19oC (66.2oF) 77%
S (1900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours