ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/07/2019 05:20 25oC (77.0oF) 56%
W (2800)
2b (5kt)
19/07/2019 04:50 24oC (75.2oF) 60%
S (1700)
2b (5kt)
19/07/2019 04:20 23oC (73.4oF) 60%
WSW (2500)
2b (6kt)
19/07/2019 03:50 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2500)
2b (4kt)
19/07/2019 03:20 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
19/07/2019 02:50 20oC (68.0oF) 67%
S (1700)
2b (4kt)
19/07/2019 02:20 22oC (71.6oF) 56%
S (1700)
2b (4kt)
19/07/2019 01:50 22oC (71.6oF) 56%
S (1800)
2b (4kt)
19/07/2019 01:20 22oC (71.6oF) 56%
S (1800)
2b (4kt)
19/07/2019 00:50 22oC (71.6oF) 56%
S (1700)
2b (4kt)
19/07/2019 00:20 22oC (71.6oF) 56%
S (1700)
2b (4kt)
18/07/2019 23:50 23oC (73.4oF) 60%
SW (2300)
2b (4kt)
18/07/2019 23:20 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
18/07/2019 22:50 25oC (77.0oF) 53%
S (1700)
2b (4kt)
18/07/2019 22:20 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours