ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2021 17:20 20oC (68.0oF) 88%
NNW (3400)
4b (14kt)
23/09/2021 16:50 20oC (68.0oF) 88%
NNW (3400)
4b (14kt)
23/09/2021 16:20 21oC (69.8oF) 77%
NNW (3400)
4b (15kt)
23/09/2021 15:50 21oC (69.8oF) 77%
NNW (3400)
4b (15kt)
23/09/2021 15:20 21oC (69.8oF) 82%
NNW (3400)
4b (14kt)
23/09/2021 14:50 21oC (69.8oF) 82%
NNW (3400)
4b (14kt)
23/09/2021 14:20 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
4b (14kt)
23/09/2021 13:50 21oC (69.8oF) 72%
N (3500)
4b (14kt)
23/09/2021 13:20 22oC (71.6oF) 77%
N (3500)
4b (15kt)
23/09/2021 12:50 22oC (71.6oF) 77%
N (3500)
4b (15kt)
23/09/2021 12:20 22oC (71.6oF) 77%
NNW (3300)
4b (16kt)
23/09/2021 11:50 22oC (71.6oF) 77%
NNW (3300)
4b (16kt)
23/09/2021 11:20 23oC (73.4oF) 77%
NNW (3300)
12b (133kt)
23/09/2021 10:50 23oC (73.4oF) 77%
NNW (3300)
4b (15kt)
23/09/2021 10:20 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3400)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours