ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/04/2020 07:50 13oC (55.4oF) 81%
E (0900)
3b (9kt)
03/04/2020 07:20 13oC (55.4oF) 81%
E (0900)
3b (7kt)
03/04/2020 06:50 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 06:20 11oC (51.8oF) 87%
SSE (1600)
2b (4kt)
03/04/2020 05:50 11oC (51.8oF) 87%
SSE (1500)
2b (4kt)
03/04/2020 05:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 04:50 11oC (51.8oF) 87%
SSE (1600)
2b (6kt)
03/04/2020 04:20 11oC (51.8oF) 87%
SSE (1600)
2b (6kt)
03/04/2020 03:50 11oC (51.8oF) 87%
S (1700)
2b (6kt)
03/04/2020 03:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 02:50 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/04/2020 02:20 11oC (51.8oF) 87%
S (1900)
2b (5kt)
03/04/2020 01:50 11oC (51.8oF) 87%
S (1900)
2b (5kt)
03/04/2020 01:20 11oC (51.8oF) 87%
NOWIND (7900)
2b (4kt)
03/04/2020 00:50 11oC (51.8oF) 87%
S (1700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours