ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/12/2023 10:50 16oC (60.8oF) 54%
NNW (3400)
3b (7kt)
09/12/2023 10:20 15oC (59.0oF) 58%
N (0100)
3b (8kt)
09/12/2023 09:50 15oC (59.0oF) 58%
NNW (3300)
3b (10kt)
09/12/2023 09:20 15oC (59.0oF) 58%
NNW (3300)
3b (7kt)
09/12/2023 08:50 15oC (59.0oF) 58%
N (3500)
3b (8kt)
09/12/2023 08:20 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3400)
3b (9kt)
09/12/2023 07:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
3b (8kt)
09/12/2023 07:20 14oC (57.2oF) 66%
N (3600)
3b (10kt)
09/12/2023 06:50 14oC (57.2oF) 66%
N (3600)
3b (10kt)
09/12/2023 06:20 14oC (57.2oF) 54%
NNW (3300)
4b (11kt)
09/12/2023 05:50 14oC (57.2oF) 54%
NNW (3400)
3b (10kt)
09/12/2023 05:20 14oC (57.2oF) 54%
NW (3200)
3b (10kt)
09/12/2023 04:50 14oC (57.2oF) 58%
NW (3200)
4b (12kt)
09/12/2023 04:20 14oC (57.2oF) 62%
NW (3200)
4b (12kt)
09/12/2023 03:50 14oC (57.2oF) 62%
NW (3200)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours