ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2021 12:50 21oC (69.8oF) 48%
SSW (2000)
3b (7kt)
25/01/2021 12:20 20oC (68.0oF) 59%
SSW (2100)
3b (10kt)
25/01/2021 11:50 20oC (68.0oF) 59%
S (1900)
4b (15kt)
25/01/2021 11:20 20oC (68.0oF) 55%
SSW (2000)
5b (17kt)
25/01/2021 10:50 19oC (66.2oF) 55%
S (1800)
5b (21kt)
25/01/2021 10:20 19oC (66.2oF) 67%
S (1900)
5b (19kt)
25/01/2021 09:50 19oC (66.2oF) 77%
S (1900)
5b (17kt)
25/01/2021 09:20 19oC (66.2oF) 72%
S (1900)
5b (17kt)
25/01/2021 08:50 19oC (66.2oF) 67%
S (1900)
5b (20kt)
25/01/2021 08:20 18oC (64.4oF) 67%
SSW (2000)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
25/01/2021 07:50 18oC (64.4oF) 63%
S (1900)
5b (17kt)
25/01/2021 07:20 17oC (62.6oF) 63%
S (1900)
5b (18kt)
25/01/2021 06:50 16oC (60.8oF) 62%
S (1900)
5b (20kt)
25/01/2021 06:20 16oC (60.8oF) 62%
S (1800)
5b (19kt)
25/01/2021 05:50 16oC (60.8oF) 58%
S (1800)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours