ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 16:50 21oC (69.8oF) 52%
NW (3200)
5b (17kt)
21/09/2019 16:20 22oC (71.6oF) 52%
NW (3100)
5b (17kt)
21/09/2019 15:50 22oC (71.6oF) 52%
NW (3100)
5b (17kt)
21/09/2019 15:20 23oC (73.4oF) 49%
NW (3100)
4b (15kt)
21/09/2019 14:50 23oC (73.4oF) 49%
NW (3200)
5b (17kt)
21/09/2019 14:20 23oC (73.4oF) 49%
NW (3200)
5b (17kt)
21/09/2019 13:50 23oC (73.4oF) 49%
NW (3100)
5b (18kt)
21/09/2019 13:20 24oC (75.2oF) 46%
NW (3100)
5b (19kt)
21/09/2019 12:50 24oC (75.2oF) 46%
WNW (3000)
5b (19kt)
21/09/2019 12:20 24oC (75.2oF) 46%
WNW (3000)
5b (17kt)
21/09/2019 11:50 24oC (75.2oF) 46%
NW (3100)
5b (17kt)
21/09/2019 11:20 24oC (75.2oF) 56%
NW (3100)
5b (17kt)
21/09/2019 10:50 24oC (75.2oF) 56%
NNW (3300)
5b (17kt)
21/09/2019 10:20 24oC (75.2oF) 56%
NW (3200)
5b (17kt)
21/09/2019 09:50 24oC (75.2oF) 56%
NW (3200)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours