Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ