Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 8 Η 9. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ