Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 5 Η 6. ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ