Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 33.30 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 33.30 6 . ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ