Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ