Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ