Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ 9 Η 10. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ